Een baby reanimeren? Verloskundige en verpleegkundige Sandra Adong had geen idee hoe het moest. Tot ze het leerde van een VSO-arts. "Deze baby’s zijn misschien wel de verpleegkundigen en artsen van de toekomst. Die mogen we niet...

VSO Actueel

Arnout Keizer, Efrath Silver, Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede

VSO'ers maken Filipijnen weerbaar tegen natuurrampen

4/11/2014 - Op 8 november 2013 richtte tyfoon Haiyan enorme verwoestingen aan in de Filipijnen. De Filipijnse overheid wil de weerbaarheid van de bevolking tegen tyfoons, overstromingen en aardbevingen vergroten.
Jan Willem Lackamp , VSO Nederland, kennis delen, Onderwijs, Rwanda, werken buitenland, tegen armoede

Jan Willem Lackamp, Onderwijskundige

Jan Willem Lackamp is via VSO als onderwijskundige uitgezonden naar het Rwandese district Rulindo. Tijdens zijn uitzending – die een jaar duurt – werkt hij samen met schoolleiders en overheidsfunctionarissen aan de verbetering van het...
Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, Sierre Leone

VSO speelt belangrijke rol in wederopbouw Sierra Leone

24/3/2015 - Op 23 maart 2014 verklaarde de WHO de ebola-uitbraak in West-Afrika officieel tot een epidemie. Ebola hield vooral huis in Sierra Leone, waar VSO onvermoeibaar meewerkt aan het voorkomen van nieuwe ziektegevallen.
Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede, Janja Molemaker, Mozambique, Bestaanszekerheid

Janja Molemaker, Organisatie adviseur

     Janja Molemaker werkt in Mozambique mee aan een project voor mijnwerkersvrouwen, die leren hoe ze hun eigen inkomen kunnen verdienen. Lees hoe dit verloopt. Talloze mannen uit Mozambique werken in de mijnen in Zuid-Afrika. Het is...
Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede, Flip de Haan, Malawi, Tuinbouw

Flip de Haan, Tuinbouwkundige

VSO-vakdeskundige Flip de Haan werkt in Malawi voor een overheidsorganisatie, die gevangenen leert hoe ze hun eigen voedsel kunnen verbouwen. De hindernissen die Flip daarbij soms tegenkomt, omzeilt hij zonder morren. Toen...
Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland

Fondsenwerving voor onderwijs en zorg

       Het secretariaat van het bisdom Nekemte (NCS) is verantwoordelijk voor veel lokale zorg, scholen en projecten waarmee vrouwen in hun levensonderhoud en dat van hun kinderen kunnen voorzien. Een belangrijke pilaar voor het...
Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede

Vakonderwijs aansluiten bij de arbeidsmarkt

    De hoge werkloosheid bestrijden onder jongeren in arme gebieden. Dat was het hoofddoel van Strengthening Vocational Education in Kenya (STEVEK). Bestuur, management, staf, cursusaanbod, cursuskwaliteit, infrastructuur, de relatie met...
Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede

Beter bestaan voor migrerende mijnwerkers en hun families

    Veel mijnwerkers werken als arbeidsmigrant en lopen tbc of hiv op in het land waar ze werken. Eenmaal terug in eigen land besmetten ze hun gezin of andere leden van hun gemeenschap. Een belangrijk doel van het regionale programma is...
Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede

Hogere inkomsten voor beter onderwijs

    Het project Raise Income for School Education (RISE) richt zich op drie dorpen in Tanzania. Daar wil het minstens negenhonderd ouders en hun kinderen een duw in de goede richting geven. Veel gezinnen leven van de landbouw zoals...
Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede, Tanzania

Bijzondere samenwerking tussen Elsevier Foundation en VSO

2/10/2014 - Op 1 oktober is een medewerker van Elsevier vertrokken naar Tanzania. Het resultaat van een uniek samenwerkingsverband met VSO Nederland als belangrijke partner. Tot december 2015 delen acht Elsevier-medewerkers hun kennis.
Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede, Arnout Keizer, Filipijnen, Water

Arnout Keizer, Waterbouwkundig Ingenieur

Een jaar na tyfoon Haiyan kunnen inwoners van de Filipijnen zich dankzij VSO-vakdeskundige Arnoud Keizer beter voorbereiden op natuurrampen. Ze brengen hun woonomgeving digitaal in kaart, zodat ze weten waar ze tijdens een storm,...
Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede, Eveline Jansen, Cambodja, Onderwijs

Eveline Jansen, Teacher Trainer

Eveline Jansen leert Cambodjaanse docenten hoe ze praktijklessen biologie en natuur- en scheikunde kunnen geven. Daarbij struikelt ze soms over de psyche van de docenten én hun blote voeten. De macht van de Rode Khmer leeft voort in de...

Pagina's