Beloningsbeleid

VSO Nederland hanteert bij de beloning van alle medewerkers de CAO Welzijn. Alle functies, ook die van de directeur zijn ingeschaald conform VFI richtlijnen.

  • VSO Nederland hanteert bij de beloning van alle medewerkers de CAO Welzijn. Alle functies zijn ingeschaald conform de door VFI (Vereniging Fondsenwervende Instellingen) opgestelde referentiefuncties.
  • De leden van de raad van toezicht van VSO Nederland worden niet bezoldigd.
  • Vrijwilligers ontvangen een reiskostenvergoeding.
  • De beloning van de directeur wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur hanteert hierbij de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen, die brancheorganisatie VFI heeft vastgesteld op basis van het advies van de Commissie Goed Bestuur voor Goede Doelen (de Commissie Wijffels). Met ingang van 1 januari 2014 is de bezoldiging gemaximeerd in overeenstemming met functiegroep F van de regeling. Het voor de toetsing van de VFI-maxima relevante jaarinkomen van de directeur van VSO Nederland bedroeg in 2015 - 2016 € 88.070,-

rs1009_langdon_120611_12996-lpr.jpg