Bijzondere giften

U kunt veel betekenen met een grote gift. Voor een VSO project, de VSO vakdeskundige, lokale collega’s en de vele mensen die met die gecombineerde inzet en kennis echt verder kunnen komen om hun leven en die van hun kinderen meer glans te geven. Graag bekijk ik samen met u welke mogelijkheid bij u past.  

Unieke combinaties sponsoring en mentorschap

VSO verbindt wereldwijd mensen om samen oplossingen te bedenken en uit te voeren. Ook u biedt VSO de mogelijkheid hieraan mee te werken. Niet alleen financieel maar ook als mentor. Afhankelijk van wat u wilt en kunt investeren in tijd en geld. We hebben een aantal varianten op een rij gezet. In een persoonlijk gesprek kijken we wat het beste bij u past.

Algemene sponsoring

Wilt u alleen financieel dan is een periodieke schenking een mooie optie. Met een gift, vastgelegd in een overeenkomst voor vijf jaar, wordt het donatiebedrag hoger en het biedt VSO ook meer zekerheid. Weten wat er te besteden is, maakt plannen eenvoudiger. Een fonds op naam is mogelijk vanaf een schenking van € 15.000 per jaar voor een periode van vijf jaar.

Sponsor een project

U kunt er ook voor kiezen een project te sponsoren. Bijvoorbeeld voor gezondheidszorg op het platteland, scholing in de arme gebieden of werkgelegenheid voor jongeren die ver van de stad wonen. Een aantal keer per jaar wordt op de hoogte gehouden door vakdeskundige over de werkzaamheden en de resultaten.

Schenken kan veelal met belasting- voordeel. Met de schenkcalculator kunt u dit snel berekenen. >>

Sponsor & mentor van een vakdeskundige

Onze vakdeskundigen zijn hoog opgeleid en ervaren. Ze werken nauw samen met lokale collega’s, maar missen vaak een mentor die niet in het project werkzaam is. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die VSO willen helpen om samen met een VSO deskundige een project van de grond te tillen. Een mentor is bereid aan de zijlijn kennis te delen of met gezond verstand mee te denken. Dat kan kennis zijn uit hetzelfde vakgebied van de VSO vakdeskundige, of aanvullende kennis uit andere vakgebieden zoals uw eigen vakgebied.  

U kijkt samen met VSO welk bedrag nodig, en voor u mogelijk, is om een VSO vakdeskundige in te zetten of aan het werk te houden in dit project. U maakt nadere afspraken over uw beschikbaarheid en de behoefte aan kennis of coaching van de geselecteerde VSO vakdeskundige.

De ideale VSO mentor heeft levenservaring, senioriteit en gezond verstand.

Met het mentorschap gaat u een persoonlijke band aan met een VSO vakdeskundige, die u met goede raad kunt bijstaan. Als de VSO-vakdeskundige nog niet is vertrokken kunt u persoonlijk kennis maken en nadere afspraken maken. U kunt hem of haar ook ter plekke bezoeken op eigen kosten en na overleg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met 030 - 232 06 00.

Kennis delen ontketent een blijvende verandering

VSO strijdt voor een wereld zonder armoede. En doet dat met inzet van vakexperts. Van mens tot mens. Niet op afstand, maar midden in het echte leven dáár. VSO-ers inspireren, stimuleren, geven mogelijkheden. Ze delen hun deskundigheid. Enthousiast en vol overgave. Om zo weerbaarheid te vergroten en een blijvende verandering te ontketenen. In de levens van mensen, in gemeenschappen en zelfs landen.

Focus op onderwijs
Unlocking talent programma van VSO in Malawi tabletonderwijs
Focus op onderwijs

VSO draagt eraan bij dat kinderen in Afrika en Azië beter onderwijs krijgen. Zij kunnen zich daardoor ontwikkelen tot volwassenen die zich inzetten voor hun samenleving. En, de kennis die zij opdoen doorgeven aan de volgende generatie.

Focus op gezondheid
Focus op gezondheid

VSO verbetert de gezondheidszorg voor volwassenen en kinderen die in grote armoede leven. Doel is hen gezonder, sterker en weerbaarder te maken. Dat vergroot hun kans om blijvend en op eigen kracht aan armoede te ontsnappen.

Focus op bestaanszekerheid
beroepsopleiding Tanzania Lindi vacatures werk kennis VSO Afrika
Focus op bestaanszekerheid

VSO stelt mensen in Afrika en Azië in staat om zelf te voorzien in hun levensonderhoud. Dit verhoogt in elk opzicht de kwaliteit van hun bestaan. Ook maakt het een betere toekomst mogelijk voor henzelf én voor hun kinderen.