Veelgestelde vragen donaties en fondsenwerving

Hier vind je de vragen die veel aan ons gesteld worden over de bestemming van donaties, waar we donateurs werven en waarom we dat doen. Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar info@vso.nl of bel 030 232 0600. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.


Campagnes

We hebben alle veelgestelde vragen over onze campagne voor je op een rij gezet.

Fondsenwerving

Wij zijn volledig afhankelijk van giften van donateurs, bedrijven, instellingen, particuliere fondsen en de Nederlandse en Europese overheid.

Werving buiten de deur
VSO gaat vaak de straat op, ook langs de deur. Zo kunnen we je goed vertellen wat je via ons kunt doen voor betere scholen, zorg en bestuur in ontwikkelingslanden. Wij zijn in Nederland nog niet zo bekend en door deze persoonlijke benadering kunnen we uitgebreid vertellen wat we doen en hoe we dat doen.

Momenteel lopen we in de omgeving van Assen, Groningen, Leek, Menterwolde, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Winsum en Zuidhoorn (laatst geüpdatet: 22 juli 2019). VSO laat de straat- en huis-aan-huiswerving met vergunning uitvoeren door gespecialiseerde bureaus/wervers. We houden ons daarbij aan de gedragsregels voor Straatmarketing van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA).

Kosten 
We betalen een bedrag per geworven donateur. Onze wervingskosten bedragen € 0,25 per gedoneerde euro. Daarmee blijven we onder de norm van 25% volgens de richtlijnen van het CBF. Maar hoe meer en langer je doneert, hoe lager die kosten worden. Deze werkwijze is goedkoper en effectiever dan een landelijke campagne.

Geld overmaken

Incassodata
Machtigingen worden maandelijks op de 26e van je rekening afgeschreven. Als deze datum op een feestdag of in het weekend valt, wordt dit de eerstvolgende werkdag.

Minimale donatie
VSO is blij met elke bijdrage en een minimale bijdrage is er niet. Mocht je minder dan € 3 per maand willen doneren? Wij rekenen dit maandbedrag dan om naar een kwartaalbedrag. Dit in verband met de kosten die de bank per transactie aan ons doorberekent. 

Donateurschap wijzigen of opzeggen
VSO is geheel afhankelijk van giften, daarom hopen we dat je ons lange tijd wilt steunen. Het kan zijn dat je echter toch eerder wilt stoppen, dat is mogelijk. Neem telefonisch contact met ons op om je donatie te wijzigen of op te zeggen. Tijdens het opzeggen vragen wij je om je adres en het machtigingskenmerk. Dit machtigingskenmerk is te vinden op je bankafschrift en begint met VSO-MD- gevolgd door een nummer. Onze medewerkers helpen je graag! 

Gegevens wijzigen
Wil je je naam, bank- of adresgegevens wijzigen? Vul het wijzigingsformulier in en we passen het zo snel mogelijk voor je aan.

Bankgegevens VSO
IBAN: NL 93 INGB 0000 0000 92
BIC: INGB NL 2A
Ten name van VSO Nederland te Utrecht 

Gratis lidmaatschap Lifechanges

Als donateur ontvang je twee keer per jaar het magazine Lifechanges en zes keer per jaar de nieuwsbrief waarin we laten zien welke resultaten we hebben bereikt.

Je donatie komt goed terecht

Jouw donatie wordt besteed aan het uitzenden van VSO-vakdeskundigen voor organisaties en projecten in 24 ontwikkelingslanden waarin VSO werkt om armoede structureel te bestrijden. Dit geld wordt besteed aan het werven, trainen en uitzenden (ticket en verzekeringen) van deze VSO'ers. Jouw donatie zorgt er dus voor dat er direct van mens tot mens kennis overgedragen kan worden, waardoor jouw hulp duurzaam is.

Wij sturen niet zomaar mensen en geld naar ontwikkelingslanden, juist om te voorkomen dat hulp op de verkeerde plekken terechtkomt. Wij steunen juist die mensen en organisaties die zelf aangeven dat zij hulp nodig hebben. Daarvan weet je dat ze zichzelf actief uit de armoede willen bevrijden. Hierdoor is het dus ook niet mogelijk dat je als donateur zelf kunt kiezen bij welke projecten jouw geld komt. 

In ons jaarverslag kan je lezen wat we hebben gedaan en de meest recente versie kun je hier vinden. Onze jaarverslagen voldoen aan de regels van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).

VSO is een erkend goed doel

CBF-Erkend Goed Doel
VSO Nederland is een CBF-Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar je als donateur gerust aan kunt geven. We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. Je herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

VSO heeft tevens het CBF-Erkenningspaspoort
Wat is de Erkenning? De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Belastingdienst erkent VSO als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Daarmee zijn giften aan VSO aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Wij zijn op de website van de Belastingdienst te vinden: zoek bij instelling naar ‘VSO’ en bij vestigingsplaats naar ‘Utrecht’. Het RSIN (vroeger het fiscaal nummer) van VSO Nederland is 009868665.

Overig
VSO is erkend als bonafide organisatie door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en het Ministerie van Financiën. Internationaal worden we erkend door de Verenigde Naties en de overheden van Groot-Brittannië, Ierland en Canada.

Rwanda onderwijs.jpg

gerieke-foto.jpg

Oeganda Marianne Neonatal Baby Moeder gezondheidszorg.jpg

ethiopia-school-project-basisonderwijs-kinderen.jpg

bestaanszekerheid-doven-business-tassen-winkel-national-volunteer.jpg

room-readcambodja.jpg

Klachten

Onder een klacht wordt verstaan een bezwaar dat schriftelijk, per social media, per e-mail of mondeling is ingediend. De klacht moet betrekking hebben op het werk of werkwijze van VSO in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld zijn: fondsenwerving, subsidieverstrekking, voorlichting, communicatie, standpuntbepaling, werving, plaatsing volunteers, over een volunteer, donoren en donateurs. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd in een klachtenregister. Wij doen ons uiterste best om je klacht tot tevredenheid af te handelen.

Heb je een klacht over het werk of werkwijze van VSO? Klacht over onze werving of werkwijze? Wij horen graag van je hoe wij onze werving en/of werkwijze kunnen verbeteren. Lees hier meer over het indienen van, de procedure en de afhandeling van klachten