Veelgestelde vragen donaties en fondsenwerving

Hier vind je de vragen die veel aan ons gesteld worden over bestemming van donaties, waar we donateurs werven en waarom we dat doen. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar info@vso.nl of bel 030 232 0600. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00.


Campagne 'Eerste schooldag'

We hebben alle veelgestelde vragen over onze campagne 'Eerste schoodag' voor je op een rij gezet.

Fondsenwerving

Wij zijn volledig afhankelijk van giften van donateurs, bedrijven, instellingen, particuliere fondsen en de Nederlandse en Europese overheid.

Werving buiten de deur

VSO gaat vaak de straat op, ook langs de deur. Zo kunnen we je goed vertellen wat je via ons kunt doen voor betere scholen, zorg en bestuur in ontwikkelingslanden. Wij zijn in Nederland nog niet zo bekend en door deze persoonlijke benadering kunnen we uitgebreid vertellen wat we doen en hoe we dat doen.

Momenteel lopen we in de omgeving van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Oss, 's Hertogenbosch en Vught (laatst geüpdatet: 12 december 2018). VSO laat de straat- en huis-aan-huiswerving met vergunning uitvoeren door gespecialiseerde bureaus/wervers. We houden ons daarbij aan de gedragsregels voor Straatmarketing van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA).

Kosten 

We betalen een bedrag per geworven donateur. Onze wervingskosten bedragen € 0,25 per gedoneerde euro. Daarmee blijven we onder de norm van 25% volgens de richtlijnen van het CBF. Maar hoe meer en langer je doneert, hoe lager die kosten worden. Deze werkwijze is goedkoper en effectiever dan een landelijke campagne.

Geld overmaken

Incassodata

Machtigingen worden maandelijks op de 26e van je rekening afgeschreven. Als deze datum op een feestdag of in het weekend valt, wordt dit de eerstvolgende werkdag.

Minimale donatie

VSO is blij met elke bijdrage en een minimale bijdrage is er niet. Mocht je minder dan € 3 per maand willen doneren? Wij rekenen dit maandbedrag dan om naar een kwartaalbedrag. Dit in verband met de kosten die de bank per transactie aan ons doorberekent. 

Donateurschap wijzigen of opzeggen

VSO Nederland is geheel afhankelijk van giften, daarom hopen we dat je ons lange tijd wilt steunen. Het kan zijn dat je echter toch eerder wilt stoppen, dat is mogelijk. Neem telefonisch contact met ons op om jouw donatie te wijzigen of op te zeggen. Onze medewerkers helpen je graag! 

Gegevens wijzigen

Wil je je naam, bank- of adresgegevens wijzigen? Vul het wijzigingsformulier in en we passen het zo snel mogelijk voor je aan.

Bankgegevens VSO
IBAN: NL 93 INGB 0000 0000 92
BIC: INGB NL 2A
Ten name van VSO Nederland te Utrecht 

Gratis lidmaatschap Lifechanges

Als donateur ontvang je twee keer per jaar het magazine Lifechanges en zes keer per jaar de nieuwsbrief waarin we laten zien welke resultaten we hebben bereikt.

Je donatie komt goed terecht

Jouw donatie wordt besteed aan het uitzenden van VSO-vakdeskundigen voor organisaties en projecten in meer dan 20 ontwikkelingslanden waarin VSO werkt om armoede structureel te bestrijden. Dit geld wordt besteed aan het werven, trainen en uitzenden (ticket en verzekeringen) van deze VSO'ers. Jouw donatie zorgt er dus voor dat er direct van mens tot mens kennis overgedragen kan worden, waardoor jouw hulp duurzaam is.

Wij sturen niet zomaar mensen en geld naar ontwikkelingslanden, juist om te voorkomen dat hulp op de verkeerde plekken terechtkomt. Wij steunen juist die mensen en organisaties die zelf aangeven dat zij hulp nodig hebben. Daarvan weet je dat ze zichzelf actief uit de armoede willen bevrijden. Hierdoor is het dus ook niet mogelijk dat je als donateur zelf kunt kiezen bij welke projecten jouw geld komt. 

In ons jaarverslag kan je lezen wat we hebben gedaan en de meest recente versie kun je hier vinden. Onze jaarverslagen voldoen aan de regels van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).

VSO is een erkend goed doel

CBF-Erkend Goed Doel

VSO Nederland is een CBF-Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven. We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo. Bekijk ons profiel op geefgerust.nl.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Belastingdienst erkent VSO als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Daarmee zijn giften aan VSO aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Wij zijn op de website van de Belastingdienst te vinden: zoek bij instelling naar ‘VSO’ en bij vestigingsplaats naar ‘Utrecht’. Het RSIN (vroeger het fiscaal nummer) van VSO Nederland is 009868665.

Overig

VSO is erkend als bonafide organisatie door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en het Ministerie van Financiën. Internationaal worden we erkend door de Verenigde Naties en de overheden van Groot-Brittannië, Ierland en Canada.

Rwanda onderwijs.jpg

gerieke-foto.jpg

Oeganda Marianne Neonatal Baby Moeder gezondheidszorg.jpg

ethiopia-school-project-basisonderwijs-kinderen.jpg

bestaanszekerheid-doven-business-tassen-winkel-national-volunteer.jpg

Klachten

Onder een klacht wordt verstaan een bezwaar dat schriftelijk, per social media, per e-mail of mondeling is ingediend. De klacht moet betrekking hebben op het werk of werkwijze van VSO in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld zijn: fondsenwerving, subsidieverstrekking, voorlichting, communicatie, standpuntbepaling, werving, plaatsing volunteers, over een volunteer, donoren en donateurs. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd in een klachtenregister. Wij doen ons uiterste best om je klacht tot tevredenheid af te handelen.

Heb je een klacht over het werk of werkwijze van VSO? Klacht over onze werving of werkwijze? Wij horen graag van je hoe wij onze werving en/of werkwijze kunnen verbeteren. Lees hier meer over het indienen van, de procedure en de afhandeling van klachten