Rehabilitatiekansen voor gevangenen in Malawi

Gevangen in Malawi hebben nauwelijks rehabilitatiekansen na vrijlating. VSO-vakdeskundige Flip de Haan werkte van 2014-2016 als landbouwtechnisch adviseur bij de Malawi Prisons Service. Hij wil de rehabilitatiekansen na vrijlating verbeteren.

Genomineerde impact award 2019: Malawi Prisons Service

VSO-vakdeskundige Flip de Haan werkte van 2014 tot 2016 als landbouwtechnisch adviseur bij de Malawi Prisons Service. Gevangenen in Malawi hebben een moeilijk leven: slechte voeding, overbevolking, verveling en nauwelijks zicht op rehabilitatie. Flip merkte bovendien dat er een continue behoefte aan brandhout is. Daarom nam hij het initiatief voor een project, waarbij gevangenen bomen planten. Dankzij dit project doen de gevangenen beroepservaring op in de bosbouw en hebben ze na vrijlating betere kansen op rehabilitatie.

Het project is genomineerd voor de Caroline van der Wal Impact Award 2019.

Het brandhoutverbruik in de Malawische gevangenissen is hoog en geeft daardoor een constante druk op het budget. Als er geen maatregelen worden genomen, draagt het huidige verbruik van brandhout in gevangenissen bij aan ontbossing en klimaatverandering. Op een leeg gevangenisterrein planten gedetineerden nu bomen om brandstof te leveren voor de gevangeniskeukens, inkomsten te genereren en ontbossing te verminderen.

Terug naar het overzicht