Voorlichting over baarmoederhalskanker in Oeganda

In Oeganda komt baarmoederhalskanker 3 keer zo vaak voor. Als VSO-vakdeskundige hielp Ingrid van ’t Hof in 1998 mee aan betere gezondheidszorg in Oeganda, nu strijdt ze voor preventie van baarmoederhalskanker.

Genomineerde impact award 2019: Ishaka Health Plan

In 1998 heeft VSO-vakdeskundige Ingrid van ’t Hof in Oeganda geholpen bij het opzetten van het Ishaka Health Plan (IHP), gericht op het bieden van betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Het doel van het Ishaka Health Plan is om de bevolking in een vroeger stadium medische hulp te laten zoeken. Dit doen ze vooral door het geven van voorlichting. Eén van de projecten van het Ishaka Health Plan is gericht op het bevorderen van bewustwording over baarmoederhalskanker. Ze geven voorlichting aan gezondheidswerkers, vrouwen en meisjes in gemeenschappen en op scholen over de oorzaken, symptomen en het voorkomen van baarmoederhalskanker.

Het project is genomineerd voor de Caroline van der Wal Impact Award 2019.

Hoewel de Oegandese overheid het HPV-vaccin (ter voorkoming van baarmoederhalskanker) gratis verstrekt, heersen er in de gemeenschappen veel angsten en misvattingen over het vaccin en de privacy tijdens de screening. Door gebrek aan budget heeft de overheid nagelaten om de bevolking goed in te lichten en daarmee de misvattingen weg te nemen. Ongebruikte vaccins worden nu op grote schaal vernietigd.

In het district Bushenyi zijn er tal van campagnes gericht op aandoeningen zoals HIV/AIDS, tuberculose, malaria en de behoeften van moeders en kinderen, maar weinig voorlichting is gericht op baarmoederhalskanker en het HPV-vaccin. Omdat baarmoederhalskanker in Oeganda drie keer vaker voorkomt dan in de rest van de wereld, heeft dit grote gevolgen voor de reproductieve en seksuele gezondheid van de bevolking.

IHP geeft veel voorlichting aan gezondheidswerkers en bijvoorbeeld op scholen. Hiermee willen ze beeldvorming rondom het vaccin en de privacy van de screening veranderen. Met als doel preventie en behandeling van baarmoederhalskanker in een vroeger stadium.

Lees hier meer over het Ishaka Health Plan.
Terug naar het overzicht