Gezondheidszorg 2017-2018

"Er zijn in de dovengemeenschap veel problemen rondom seksuele gezondheid zoals tienerzwangerschappen. Het is geweldig om te kunnen helpen."

Niyonsaba Brown traint 140 gezondheidswerkers en verpleegkundigen in Nyagatare, Rwanda. Ze leert hen gebarentaal, zodat ze kunnen communiceren met hun dove patiënten.

Onze impact in de gezondheidszorg

Slechte gezondheid is zowel een oorzaak als een gevolg van armoede. Het creëert een vicieuze cirkel. Degenen die in armoede leven, worden te ziek om te werken en hebben geen geld en toegang tot gezondheidszorg. Dit drijft mensen verder in armoede. VSO-vakdeskundigen werken samen met medewerkers uit de gezondheidszorg, gemeenschappen en overheden om de gezondheidsdiensten te verbeteren.

Gezondheid in de eerste levensmaand

Elk jaar sterven meer dan 2,6 miljoen baby's binnen de eerste 28 dagen van het leven. Bijna 300.000 vrouwen sterven nog steeds aan complicaties bij de bevalling. De meeste van deze sterfgevallen vinden plaats in ontwikkelingslanden en zijn vaak te voorkomen. Wij ondersteunen professionals in de gezondheidszorg in het bieden van betere kwaliteit en ondersteunen gemeenschappen in het krijgen van betere toegang tot gezondheidszorg voor moeders en pasgeborenen.

In Myanmar hebben VSO-vakdeskundigen een bijdrage geleverd aan de daling van moedersterfte. Dit door het begeleiden van 50 verloskundigen die hun kennis weer hebben overgedragen aan 672 stagiaires. In Tanzania heeft VSO voor moeders en pasgeborenen de toegang tot gezondheidsdiensten verbeterd in acht districtsziekenhuizen in de provincies Lindi en Mtwara. Daarnaast is ook de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeterd. VSO vakdeskundigen hebben medewerkers getraind in het gebruik van draagbare echografie-apparaten. Ze hebben ook geholpen bij de oprichting van speciale intensive-care-units voor pasgeborenen en het ontwikkelen van speciale checklists die zorgverleners helpen bij het monitoren van baby’s tijdens de eerste cruciale uren van hun leven.

Seksuele en reproductieve gezondheid jongeren

Door educatie over seksuele en reproductieve gezondheid leren jongeren dat ze baas zijn over eigen lichaam. Maar ze worden vaak buiten het gesprek over seksualiteit gelaten. Dit geldt vooral voor mensen die hiv-positief zijn, gehandicapten en LHBT-mensen. Door het stigma spreken zij zich nog te weinig uit in het openbaar. Via de Gender Empowerment and Development to Enhance Rights (GENDER) heeft VSO 1.069 jongeren opgeleid tot vrijwilligers in gemeenschappen in zes landen in zuidelijk Afrika. Deze vrijwilligers geven informatie over seksuele en reproductieve gezondheid en promoten een gedragsverandering bij hun leeftijdsgenoten. In totaal hebben zij 35.990 jonge mensen in Lesotho, Malawi, Mozambique, Swaziland, Zambia en Zimbabwe bereikt.

Een positieve verandering in de levens van gevangenen in Zimbabwe

In Zimbabwe is het aantal hiv-infecties in gevangenissen twee keer zo hoog als in de normale samenleving. VSO werkt aan het verbeteren van de gezondheid van hiv-positieve gevangenen. Er zijn al 514 gevangenen getraind om peer-support te bieden, educatie te geven over hiv en seksuele en reproductieve gezondheid en andere gedetineerden te helpen in de cel. Ze fungeren als vrijwillige rolmodellen en hebben een positieve invloed op de levens van de zwaksten en meest gemarginaliseerden uit hun gemeenschap.

Tracey Ben heeft de verwoestende gevolgen van het leven in een gevangenis met weinig faciliteiten gezien. "We hebben allemaal een andere achtergrond en hebben verschillende misdaden begaan. Peer-educatie is van cruciaal belang bij het bouwen van bruggen." Een omgeving creëren waarin gedetineerden zich comfortabel voelen en met anderen kunnen delen dat ze hiv-besmet zijn heeft geleid tot een toename van 100% in gebruik van hiv-medicatie. Ook na hun vrijlating gebruiken de peer-supporters de vaardigheden die ze hebben geleerd om hun eigen gemeenschap te ondersteunen, een bijdrage te leveren aan de samenleving en het stigma op exdelinquenten te verminderen.

Nog meer mooie resultaten

Echografieapparaten

In Sierra Leone hebben VSO-vakdeskundigen een pilot gedaan met draagbare echografieapparaten op batterijen. De ‘V-scanners’ worden nu gebruikt in vijf verloskundigenpraktijken. Door het gebruik van de scanners kunnen complicaties tijdens de zwangerschap eerder worden vastgesteld.

Opvanghuis in Pakistan

Een VSO-campagne om bewustzijn te creëren omtrent seksueel geweld heeft in Pakistan 472.000 mensen bereikt. Met als resultaat dat de inspecteur-generaal van de politie heeft toegezegd een opvanghuis voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld in Islamabad op te richten.

Marianne Bontenbal werkt als verloskundige voor VSO in het ziekenhuis in Oeganda

Babysterfte afgenomen

Dankzij het opzetten van een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) in het Referral Hospital in Gulu, Oeganda, is de babysterfte afgenomen van 50% tot nu 10%.

Amina Nakukonde, 30, ondervond complicaties bij haar bevalling in het ziekenhuis in Gulu, Oeganda. Gelukkig zorgde VSO-verloskundige Marianne Bontenbal ervoor dat zij de juiste behandeling kreeg.

Verder lezen

Jaarverslag

In het jaarverslag 2017-2018 vertellen wij u graag wat wij met zijn allen voor resultaten hebben gerealiseerd wereldwijd. 

Onderwijs

Onderwijs moet een recht van iedereen zijn, ongeacht wie ze zijn of waar ze vandaan komen. We zorgden ervoor dat meer dan 325.000 mensen een gelijke kans hebben om te leren.

Betere bestaanszekerheid in Oeganda - VSO

Werk & inkomen

Met onze werk & inkomen programma’s konden we afgelopen jaar meer dan 115.000 mensen helpen een veilig en waardig leven op te bouwen en financieel onafhankelijk te worden.