Werk & inkomen 2017-2018

"JOIKKO is een duurzaam, selfsupporting sociaal bedrijf, dat de macht weer teruggeeft aan kleine boeren. Voor mij heeft het een enorm verschil gemaakt. Ik wil dat dit ‘Farmer Center’ een model is voor anderen."

Mohammed Azadul Islam, 33, Farmer Center Entrepreneur (FCE) in Bhangni, Bangladesh

Impact van onze werk & inkomen programma’s

Miljoenen mensen hebben geen betrouwbare bron van voedsel en inkomsten om zichzelf en hun families te onderhouden. Onze vakdeskundigen werken midden in gemeenschappen en delen hun kennis en vaardigheden. Zo helpen ze de medemens een veilig en waardig leven op te bouwen en financieel onafhankelijk te worden.

Duurzaamheid centraal in ontwikkeling

Door hun vaardigheden en ervaring te delen, helpen VSO-vakdeskundigen bij de totstandkoming van langdurige verandering in de gemeenschappen waarin ze werken. Het ‘Cocoa Life’-programma in Ghana heeft 905 gemarginaliseerde vrouwen en mannen getraind in vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld commerciële landbouw en textiel. Dertig procent van de opgeleide mensen past deze vaardigheden nu toe om hun inkomen te ondersteunen.

Dankzij het project ‘Commercial Agriculture for Smallholder Farmers in Horticulture’ (CASH) in Tanzania nam de opbrengst voor kleine boeren in Zanzibar met maar liefst 66% toe. Dit project focust op vrouwen en mensen met een handicap en heeft hen geholpen met het verbeteren van de toegang tot hulpbronnen, technologie en markten. Dit betekent dat ze meer controle hebben over wanneer, waar en aan wie zij hun producten verkopen.

Toekomstbestendige landbouw

Klimaatverandering, eisen van de markt, natuurrampen... Er zijn zoveel situaties die in één klap het levensonderhoud van de armsten ter wereld kunnen verwoesten. In Cambodja werden rijstboeren geteisterd door onvoorspelbare regen en het gebrek aan toegangtot de markt. Dit maakte het boerenbedrijf steeds minder rendabel. Ons project ‘Improving Market Access for the Poor’ (IMA4P) richt zich hier op. Vakdeskundigen hebben een innovatieve zaaimachine geïntroduceerd, genaamd de ‘Eli Rice Seeder’. Door de zaaimachine hoeven boeren niet langer zaden met de hand te planten, waardoor de arbeidskosten met 30% omlaag gaan. Voor veel boeren heeft dit gezorgd voor financiële onafhankelijkheid. Deze rijstboeren zijn nu ook lid van het ‘Sustainable Rice Platform’. Dit platform brengt mensen samen in de strijd tegen de grootste problemen in de rijstteelt. Denk hierbij aan klimaatverandering, duurzaamheid en de verhouding tussen vraag en aanbod op de internationale markt. Daarnaast zorgen ze er voor dat boeren een eerlijke prijs krijgen. Het lidmaatschap van het platform heeft de boeren veel kosten bespaard, veel opbrengsten opgeleverd en gezorgd voor toegang tot de EU-markt.

Farmer Centers voor boeren in Bangladesh

Voor boeren in Bangladesh zorgen hoge marktprijzen, hoge rentes bij leningen en slechte opbrengsten voor steeds meer schulden en armoede. Als onderdeel van het ‘Growing Together’-project werkte VSO samen met het internationale bedrijf Syngenta. Met gewasbeschermingsmiddelen, zaden en innovatieve oplossingen helpt Syngenta telers over de hele wereld aan de groeiende vraag naar voedsel en brandstof te voldoen. Vakdeskundigen van Syngenta werkten samen met nationale en internationale vakdeskundigen. Ze zetten de zogenaamde ‘Farmer Centers’ op, waar boeren terecht kunnen voor landbouwbenodigdheden, zoals meststoffen en zaden, en training en advies.

De dagelijkse controle over de centra ligt bij de lokale ondernemers zelf, die getraind zijn in bedrijfsvoering en landbouwmethoden. Zo is dit project gegroeid tot wat het is vandaag de dag. JOIKKO, een duurzaam, selfsupporting sociaal bedrijf, dat de macht weer teruggeeft aan kleine boeren. Er zijn momenteel zes ‘Farmer Centers’ in noordelijk Bangladesh, met een klantenbestand van 7.000 boeren. In 2020 zal, met financiële investeringen van het Britse Ministerie voor Internationale Ontwikkeling, het project uitgebreid zijn naar twintig centra die 100.000 boeren ondersteunen. In het tweede jaar van het project meldden boeren een stijging van 300% nettoresultaat. Chemisch gebruik van kunstmest en pesticiden is afgenomen met respectievelijk 60-70% en 10-50%. Prachtige resultaten dus.

Werk & inkomen voor boeren verbeterd

Hoger netto inkomen in Bangladesh

Door het ‘Growing Together’- project is het netto inkomen van boeren in Bangladesh tot 300%  gestegen

Meer opbrengst in Zanzibar

Kleine boeren in Zanzibar hebben dankzij het CASH-project hun opbrengsten tot 66% verhoogd.

Kunstmatige bestuiving

Sommige boeren in Ghana hebben al een stijging van de opbrengst geregistreerd sinds de introductie van kunstmatige bestuiving door het project Cocoa-life.

Een belangrijk onderdeel van het Cocoa-life project is de training voor boeren hoe ze de cacaoplant met de hand kunstmatig kunnen bestuiven.

De kunstmatige bestuiving helpt de kans op bemesting te vergroten, waardoor het efficiënter wordt voor boeren en hun land.

Verder lezen

Jaarverslag

In het jaarverslag 2017-2018 vertellen wij u graag wat wij met zijn allen voor resultaten hebben gerealiseerd wereldwijd. 

Onderwijs

Onderwijs moet een recht van iedereen zijn, ongeacht wie ze zijn of waar ze vandaan komen. We zorgden ervoor dat meer dan 325.000 mensen een gelijke kans hebben om te leren.

Gezondheidszorg

Met onze gezondheidsprogramma's werken we samen met medewerkers uit de gezondheidszorg, gemeenschappen en overheden. Zo hebben we meer dan 900.000 mensen kunnen ondersteunen.