VSO: kennis delen tegen armoede

VSO werkt aan een wereld zonder armoede. Daarvoor brengen we mensen samen om kennis, ervaring en vakmanschap te delen. In het bijzonder op de thema's onderwijs, gezondheidszorg en bestaanszekerheid. We geloven dat mensen de wereld kunnen veranderen, als ze maar over de eigen grenzen heen kijken. Mensen zijn de krachtigste veranderaars en alleen hun samenwerking leidt tot blijvende verbetering. Kennis is daarbij hun machtigste wapen.

Persoonlijk en op aanvraag
Tanzania, onderwijs, volle klassen, vacatures, ontwikkelingswerk, werken, baan
Kennis delen tegen armoede

VSO stelt Nederlandse vakdeskundigen in staat om enkele maanden tot twee jaar met organisaties in Afrika en Azië samen te werken. Hoe directer, vraaggerichter en gelijkwaardiger ‘onze’ vakdeskundigen samenwerken met plaatselijke collega’s, hoe beter de kennis daar beklijft. 

Focus die de impact verhoogt
Onderwijs | gezondheidszorg | inkomen

VSO Nederland is onderdeel van het internationale VSO netwerk. Samen werken we binnen drie thema's; onderwijs, gezondheidszorg en bestaanszekerheid. Gebaseerd op de prioriteiten van lokale partners. De positie van vrouwen en jongeren zijn belangrijke aandachtsgebieden.

Kennis delen helpt
Help mee, steun financieel

Kennis delen vraagt om mensen die zich daarvoor willen inzetten. Maar ook om mensen die dat financieel mogelijk maken. Mensen die zelfstandigheid en zelfredzaamheid willen bevorderen. Draag bij aan een structurele verandering die mensen in Afrika en Azië bevrijdt van armoede.

Vacatures in Nederland

VSO zendt niet alleen vakdeskundigen uit naar Afrika of Azië. Je kunt ook bij ons komen werken in Nederland. Bijvoorbeeld als betaalde medewerker of als vrijwilliger. Werken voor VSO betekent dat je deel uitmaakt van een professioneel team dat zich met hart en ziel inzet voor mensen in ontwikkelingslanden. Alle functies, ook die van de directeur zijn ingeschaald conform de VFI richtlijnen voor beloningsbeleid.

Op dit moment zijn er geen betaalde vacatures. Bekijk onze vrijwilligers functie's en de mogelijkheden in Afrika en Azië:

Top jobs

Alle banen
Malawi, 12-24 maanden, start mei 2017
Tanzania, 1 jaar, start juli 2017
Cambodja, 10 maanden, start ZSM
Afrika en Azië. 1-2 jaar, start juli 2017
Afrika en Azië, 6-24 maanden
Afrika en Azië, 12-24 maanden
Oeganda, 6 tot 12 maanden, start maart 2017

groepsfoto incl pepijn

Werken in het buitenland: iets voor jou?

Je bent een hoogopgeleide professional met veel werkervaring. Je blijft je ontwikkelen in je vakgebied. Je draagt daarnaast graag een steentje bij aan armoedebestrijding én je deinst niet terug voor avontuur!

Herken je jezelf hierin maar zie je nog niet direct iets passends? Of ben je pas over een tijdje beschikbaar? Deel je werkervaring met ons en we nemen contact met je op over je mogelijkheden!

Ja, ik wil persoonlijk advies 

Renate en Minoek kijken uit naar je inzending

Heb je een vraag, suggestie of klacht?


030 - 23 20 600
info@vso.nl
feedbackformulier

'We informeren je graag en nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen als je een vraag, suggestie of klacht hebt.'
Hier krijgen we energie van
Met trots presenteren we het jaarverslag 2015 - 2016. Ook dit jaar blijkt weer hoeveel energie er vrijkomt als mensen met hetzelfde doel elkaar ontmoeten. Energie die leidt tot creatieve oplossingen en prachtige resultaten.
Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede, Rwanda, Onderwijs
Raad van toezicht

VSO Nederland is een stichting. Conform onze statuten is de directeur / bestuurder verantwoordelijk voor de hele Nederlandse VSO organisatie. De raad van toezicht is het toezichthoudend orgaan van VSO Nederland.