VSO: kennis tegen armoede

Mensen in ontwikkelingslanden weten zelf als geen ander wat hun uitdagingen zijn. Ze zien haarscherp wat er beter kan op hun scholen, in hun ziekenhuizen en bij hun overheden. Zij willen die verbeteringen ook doorvoeren, maar dan wel op eigen kracht, zonder afhankelijk te zijn van giften uit het buitenland. Helaas weten ze niet altijd hóé. VSO brengt mensen samen. Voor beter onderwijs, zorg en bestaanszekerheid. 

Floris Braat, VSO Nederland, Kennis ontwikkelt, kennis helpt, gezondheidszorg, Ethiopie, werken buitenland, Afrika, Azië, tegen armoede
Onze visie en missie

VSO werkt aan een wereld zonder armoede. Daarvoor brengen we mensen samen om kennis, ervaring en vakmanschap te delen. In het bijzonder op de thema's onderwijs, gezondheidszorg en bestaanszekerheid. We geloven dat mensen de wereld kunnen veranderen, als ze maar over de eigen grenzen heen kijken. Mensen zijn de krachtigste veranderaars en alleen hun samenwerking leidt tot blijvende verbetering. Kennis is daarbij hun machtigste wapen.

Onze aanpak

VSO werkt vanuit de 'theory of change'. Door vakdeskundigen te werven, trainen, begeleiden en uit te zenden. Op aanvraag van organisaties in Afrika en Azië wonen en werken onze vakdeskundigen te midden van lokale collega’s, met wie ze hun kennis en ervaring delen. Deze collega’s geven hun nieuwe kennis weer door, zodat die zich verspreidt als een olievlek. Werken aan een betere wereld doen we samen met nationale en internationale bedrijven en organisaties.

Internationaal VSO netwerk
Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede, Petra van der Spek, Rwanda, Onderwijs
VSO werkt in ruim twintig landen

VSO Nederland is onderdeel van het internationale netwerk van VSO-kantoren. Sinds de oprichting, bijna 60 jaar geleden, zijn er meer dan 40.000 vakdeskundigen uitgezonden. VSO heeft kantoren in Europa, Afrika en Azië. We werken met programma’s op basis van de behoeften van lokale partners.

Drie thema's
Focus die de impact verhoogt

VSO's kernactiviteit, "Kennis delen om armoede te bestrijden", concentreert zich op onderwijs, gezondheidszorg en bestaanszekerheid. Gebaseerd op de prioriteiten van lokale partners. De positie van vrouwen en jongeren zijn belangrijke aandachtsgebieden.

Breed gedragen programma's
Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede, Arnout Keizer, Filipijnen, Water
Samen met partners en fondsen

Bedrijven, maatschappelijke organisaties, fondsen en subsidieprogramma's werken samen met VSO. Zij leveren een financiële bijdrage aan projecten. Delen hun kennis en/of werken met ons samen om ontwikkelingssamenwerking op de politieke agenda te houden. 

Hier werken VSO vakdeskundigen

wereldkaart_crop.png

Gemiddeld 100 vakdeskundigen werken via VSO Nederland in Afrika en Azië. Elk van onze focusgebieden is daarbij vertegenwoordigd:
onderwijs, gezondheidszorg en bestaanszekerheid. Ook in 2015 - 2016 bleek weer hoeveel energie er vrijkomt als mensen met hetzelfde doel elkaar ontmoeten. Energie die leidt tot creatieve oplossingen en prachtige resultaten. Lees het in ons jaarverslag!