Vooruitgang starten door kennis te delen

VSO gelooft in een wereld zonder armoede en brengt daarvoor mensen samen om kennis, ervaring en vakmanschap te delen. Met vele Nederlanders zetten we ons hier sinds 1989 met hart en ziel voor in. We hebben veel verbetering gezien, maar zien ook dat armoede hardnekkig is. Oók in landen waar de economie aantrekt, is er een grote groep van
de samenleving die achterblijft. Wij zien kennis en vaardigheden als de sleutel in het bestrijden van armoede. Want wat je weet en wat je kunt, draag je je leven lang met je mee.

Mooie resultaten dankzij de tomeloze inzet van veel mooie mensen
De afgelopen twaalf maanden waren bijzonder. We zijn trots op onze resultaten, op het werk van onze vakdeskundigen en op de duizenden mensen in Afrika en Azië die zich hebben weten te ontworstelen aan de greep van armoede. In dit verslag lees je daar meer over.
Jaarverslag VSO Internationaal

Wereldwijd zijn er meerdere VSO-organisaties. Jaarlijks wordt verslag gedaan van de gezamenlijke resultaten. Dit jaar bereikten vakdeskundigen, 105 via Nederland, met hun lokale partners bijna 2.5 miljoen mensen. Ze brachten inspiratie, energie en belangrijke vaardigheden om lokale doelen te behalen - betere gezondheidszorg, kwalitatiever onderwijs, meer kansen en een betere toekomst thuis.