De tropenarts mag niet verdwijnen

18 februari 2018

De opleiding voor tropenartsen (opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde) zit in de knel. Ook al is de opleiding erkend, de benodigde financiële steun voor het voortbestaan van de opleiding is er uiteindelijk niet gekomen. Het gevolg is dat veel Nederlandse ziekenhuizen de opleiding niet meer kunnen aanbieden. 

VSO deelt de zorg van artsenfederatie KNMG en andere ontwikkelingsorganisaties. Meer dan 70 tropenartsen hebben de afgelopen jaren fantastisch werk geleverd binnen gezondheidszorg programma’s van VSO. Onder meer in Malawi, Ethiopië en Tanzania. Ze hebben levensreddende zorg verleend aan de allerarmsten, lokale artsen en verloskundigen opgeleid en de zorg in Afrikaanse ziekenhuizen op een hoger peil gebracht. De inzet van tropenartsen was, is en blijft cruciaal om de kwaliteit van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te verbeteren. 

Ook in Nederland dreigt waardevolle kennis te verdwijnen. Maar weinig tropenartsen blijven voor altijd in de tropen. De meeste oud-tropenartsen vinden in Nederland een baan waar hun in Afrika opgedane kennis zeer relevant blijft. De wereld wordt kleiner, ook als het gaat om ziekten en gezondheidszorg. Nederlanders reizen steeds meer naar verre landen, waar ze in aanraking kunnen komen met tropische ziekten. Maar ook tropische ziektes zelf ’reizen’ steeds meer. Die veranderende wereld met een mobielere bevolking vraagt om specifieke kennis van de tropenarts, die ‘out of de box’ kan denken en om kan gaan met nieuwe ziektebeelden. 

VSO pleit er daarom voor dat de opleiding tot tropenarts niet verloren mag gaan en roept de regering daarom dringend op het gereserveerde budget voor de opleiding alsnog toe te kennen.