Over VSO

VSO werkt aan een wereld zonder armoede. Daarvoor brengen we mensen samen om kennis, ervaring en vakmanschap te delen. In het bijzonder op de thema's onderwijs, gezondheidszorg en bestaanszekerheid. We geloven dat mensen de wereld kunnen veranderen, als ze maar over de eigen grenzen heen kijken. Mensen zijn de krachtigste veranderaars en alleen hun samenwerking leidt tot blijvende verbetering. Kennis is daarbij hun krachtigste instrument.


Onze focus

Wij streven naar een wereld zonder armoede. Dit doen we door mensen samen te brengen om marginalisering en armoede aan te pakken. 

VSO, Jenny Hoevenagel, werken, Afrika, Oeganda, vacature, blog, comfortzone

Onze aanpak

VSO gelooft dat het delen van kennis essentieel is in het bestrijden van armoede. Door vakexperts naar ontwikkelingsgebieden te sturen kunnen we daadwerkelijke verandering in gang zetten.

Gerieke zandberg, VSO, Kennis delen, redt levens, Oeganda, Gulu

Onze Strategie

Ons doel is dat niemand in armoede achterblijft. Daarvoor hebben wij onszelf een aantal ambiteuze doelen gesteld op basis van de Sustainable Development Goals (SDG's).


Jaarverslag 2016-2017

Waar werkten onze vakdeskundigen?
Wat is de impact van onze activiteiten?
Je lees het in ons jaarverslag.

Lees het jaarverslag »


Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede, Rwanda, Onderwijs

Raad van Toezicht

VSO Nederland is een stichting. Conform onze statuten is de directeur verantwoordelijk voor de hele Nederlandse VSO organisatie. De raad van toezicht is het toezichthoudend orgaan van VSO Nederland.

Statuten VSO Nederland

De statuten van Stichting VSO Nederland dateren van 15 maart 2017 en zijn opgesteld door Holman, notaris te Utrecht.