VSO: kennis delen tegen armoede

VSO werkt aan een wereld zonder armoede. Daarvoor brengen we mensen samen om kennis, ervaring en vakmanschap te delen. In het bijzonder op de thema's onderwijs, gezondheidszorg en bestaanszekerheid. We geloven dat mensen de wereld kunnen veranderen, als ze maar over de eigen grenzen heen kijken. Mensen zijn de krachtigste veranderaars en alleen hun samenwerking leidt tot blijvende verbetering. Kennis is daarbij hun krachtigste instrument.


Tanzania, onderwijs, volle klassen, vacatures, ontwikkelingswerk, werken, baan

Kennis delen tegen armoede

VSO stelt Nederlandse vakdeskundigen in staat om enkele maanden tot twee jaar met organisaties in Afrika en Azië samen te werken. Hoe directer, vraaggerichter en gelijkwaardiger ‘onze’ vakdeskundigen samenwerken met plaatselijke collega’s, hoe beter de kennis daar beklijft. 

Onderwijs | gezondheidszorg | inkomen

VSO Nederland is onderdeel van het internationale VSO-netwerk. Samen werken we binnen drie thema's; onderwijs, gezondheidszorg en bestaanszekerheid. Gebaseerd op de prioriteiten van lokale partners. De positie van vrouwen en jongeren zijn belangrijke aandachtsgebieden.

Help mee, steun financieel

Kennis delen vraagt om mensen die zich daarvoor willen inzetten. Maar ook om mensen die dat financieel mogelijk maken. Mensen die zelfstandigheid en zelfredzaamheid willen bevorderen. Draag bij aan een structurele verandering die mensen in Afrika en Azië bevrijdt van armoede.


VSO vakdeskundigen delen hun kennis in Afrika en Azië

vso-wereldkaart.png

VSO zendt vakdeskundigen uit naar ruim twintig landen in Afrika en Azië maar je kunt ook bij ons komen werken in Nederland. Bijvoorbeeld als betaalde medewerker of als vrijwilliger. Werken voor VSO betekent dat je deel uitmaakt van een professioneel team dat zich met hart en ziel inzet voor mensen in ontwikkelingslanden. Alle functies, ook die van de directeur zijn ingeschaald conform de VFI richtlijnen voor beloningsbeleid.

Op dit moment zijn er in Nederland geen betaalde vacatures. Bekijk onze vrijwilligers functies en de mogelijkheden in Afrika en Azië.


Heb je een vraag, suggestie of klacht?


030 - 23 20 600
info@vso.nl
feedbackformulier

'We informeren je graag en nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen als je een vraag, suggestie of klacht hebt.'

Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede, Rwanda, Onderwijs

Raad van Toezicht

VSO Nederland is een stichting. Conform onze statuten is de directeur/ bestuurder verantwoordelijk voor de hele Nederlandse VSO organisatie. De raad van toezicht is het toezichthoudend orgaan van VSO Nederland.

Over de kracht van kennis delen

‘Ik vind school héél leuk. Het leukste vind ik les op de tablet. Als de leraar zegt dat ik iets goed heb gedaan, heb ik de rest van de dag een grote glimlach. Ik wil later ook leraar worden!’ Tazilwa Kamchibazi (7 jaar)