Over VSO

Jan Willem Lackamp Onderwijsadviseur in Rwanda - VSO onderwijsproject

VSO’s visie is een wereld zonder armoede.

We bestrijden armoede door het delen van kennis. Door mondiaal te denken kunnen we de wereld veranderen. Vooruitgang is alleen mogelijk door samenwerking. Mensen zijn de beste aanjagers van verandering. Kennis is het krachtigste instrument.

Wij doen ontwikkeling anders

Bij VSO geloven we dat mensen ertoe doen. Er zijn genoeg bronnen in de wereld waardoor niemand arm hoeft te zijn. Er zijn voldoende kansen dat niemand aan de kant hoeft te staan. Uitsluiting en armoede zijn het resultaat van wat mensen doen en van de beslissingen die ze nemen. We weten ook dat mensen degenen zijn die dit kunnen veranderen. VSO brengt mensen samen om inzichten, ideeën en acties rond armoede en uitsluiting te genereren. Die mensen bieden elkaar een breed scala aan vaardigheden, achtergronden en ervaringen. Ze zijn vrijwilliger om positieve sociale verandering teweeg te brengen.

Omdat wij weten en begrijpen wat er lokaal allemaal speelt kunnen we vrijwilligers plaatsen waar ze het beste verandering te weeg kunnen brengen. We mobiliseren een buitengewone diversiteit aan vrijwilligers: lokaal, nationaal en internationaal. Ze komen uit alle delen van de wereld. Ze werken met gemeenschappen, met organisaties, met overheidsinstellingen en met bedrijven. Onze vrijwilligers fungeren als adviseurs en animators, opgenomen en geïntegreerd in gemeenschappen en instellingen. Ze fungeren als trainers en facilitators die vaardigheden en kennis overdragen. Ze fungeren als mentoren, rolmodellen en veranderaars. Ze verbinden mensen op verschillende niveaus in instellingen en gemeenschappen. Onze vrijwilligers ervaren uit de eerste hand hoe de mensen leven. Als gevolg hiervan kan VSO de complexe verhalen over uitsluiting en marginalisatie achter armoede beter begrijpen. Dit stelt ons in staat om programma's te ontwerpen die gefocust zijn op innovatie en schaalbaarheid.

Gerieke zandberg, VSO, Kennis delen, redt levens, Oeganda, Gulu

Onze strategie

Ons doel is dat niemand in armoede achterblijft. Daarvoor hebben wij onszelf een aantal ambiteuze doelen gesteld op basis van de Sustainable Development Goals (SDG's).

Onze aanpak

VSO gelooft dat het delen van kennis essentieel is in het bestrijden van armoede. Door vakexperts naar ontwikkelingsgebieden te sturen kunnen we daadwerkelijke verandering in gang zetten.

Jaarverslag

In het jaarverslag 2017-2018 vertellen wij u graag wat wij met zijn allen voor resultaten hebben gerealiseerd wereldwijd. 

Theory of Change

VSO's Theory of Change legt uit hoe we een duidelijk verschil maken voor arme gemeenschappen en verzekeren dat onze bijdrage blijvend is.
Medewerkers van VSO in Nederland

Werken bij VSO

VSO zendt niet alleen vakdeskundigen uit naar Afrika of Azië. Je kunt ook bij ons komen werken in Nederland als betaalde medewerker of vrijwilliger op ons hoofdkantoor of tijdens events. 

Organisatie & Management

VSO is een zelfstandige stichting, maar nauw verbonden aan het wereldwijde VSO-netwerk. Lees meer over de organisatie, het bestuur en de Raad van Toezicht.

Lachende kinderen in Oeganda - VSO

Statuten VSO Nederland

De statuten van Stichting VSO Nederland dateren van 15 maart 2017 en zijn opgesteld door Holman, notaris te Utrecht.