Onze aanpak

Wij zien het delen van kennis en vaardigheden als de sleutel in het bestrijden van armoede.

Afgelopen jaar hebben we wereldwijd resultaten geboekt waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Lees hier meer over in ons jaarverslag.

‘Leave no-one behind’

VSO werkt aan een wereld zonder armoede, waarin niemand achterblijft, en brengt daarvoor mensen samen om kennis, ervaring en vakmanschap te delen. Dat doen we wereldwijd al sinds 1958 en in Nederland sinds 1989. Ons werk blijft nodig. Weliswaar is wereldwijd de absolute armoede verminderd, nog altijd zijn er honderden miljoenen mensen die achterblijven. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Deze ontwikkeling zien we in het westen, maar ook in het zuiden. Op het moment bezitten slechts acht miljardairs wereldwijd evenveel als de armste helft van de wereldbevolking.

Vraagstukken zoals klimaatverandering en grootschalige migratie bedreigen de bestaanszekerheid van velen. Ook mensen in rurale gebieden, minderheden, vrouwen, jongeren en mensen met een handicap profiteren vaak niet van de vooruitgang. De Verenigde Naties hebben dan ook erkend dat om succesvol de ambitieuze Sustainable Development Goals te behalen, een ‘Leave no-one behind strategie’ nodig is: met aandacht voor de meest kwetsbare groepen. Wij zien het delen van kennis en vaardigheden als de sleutel in het bestrijden van armoede.

Drie thema's

We focussen ons op de thema's onderwijs, gezondheid en werk & inkomen, omdat deze terreinen cruciaal zijn in de bestrijding van armoede. We werken aan gelijke kansen voor iedereen. Ook onderwijs en banen voor mensen met een handicap staat hoog op de agenda. 

Onderwijs

VSO draagt eraan bij dat kinderen in Afrika en Azië beter onderwijs krijgen. Zij kunnen zich daardoor ontwikkelen tot volwassenen die zich inzetten voor hun samenleving. En, de kennis die zij opdoen doorgeven aan de volgende generatie.

Gezondheidszorg

VSO verbetert de gezondheidszorg voor volwassenen en kinderen die in grote armoede leven. Doel is hen gezonder, sterker en weerbaarder te maken. Dat vergroot hun kans om blijvend en op eigen kracht aan armoede te ontsnappen. 

Werk & inkomen

VSO stelt mensen in Afrika en Azië in staat om zelf te voorzien in hun levensonderhoud. Dit verhoogt niet alleen in elk opzicht de kwaliteit van hun bestaan maar maakt ook een betere toekomst mogelijk voor henzelf én voor hun kinderen. 

Verloskundige Ans Ohms deelt in Cambodja haar kennis met studenten verloskundige en praktijkbegeleiders - VSO

Wij werken volgens het Volunteering for Development-model

Dit betekent dat we lokale, nationale en internationale volunteers en lokale organisaties laten samenwerken. Juist die combinatie van mensen met verschillende achtergronden, kennis en ervaring zorgt voor innovatieve oplossingen.

Wij werken samen op basis van gelijkwaardigheid

Alle vakdeskundigen werken voor een lokaal salaris en altijd in nauwe verbinding met de lokale gemeenschappen waar vooruitgang het meest nodig is. We werken zowel met vakdeskundigen uit de landen zelf als met internationale vakdeskundige.

Meer over VSO

Jan Willem Lackamp Onderwijsadviseur in Rwanda - VSO onderwijsproject

Over VSO

VSO’s visie is een wereld zonder armoede. We bestrijden armoede door het delen van kennis. Met wie we ook samenwerken, we doen dit altijd vanuit onze vier uitgangspunten...

Gerieke zandberg, VSO, Kennis delen, redt levens, Oeganda, Gulu

Onze strategie

Ons doel is dat niemand in armoede achterblijft. Daarvoor hebben wij onszelf een aantal ambiteuze doelen gesteld op basis van de Sustainable Development Goals (SDG's).

Jaarverslag

In het jaarverslag 2017-2018 vertellen wij u graag wat wij met zijn allen voor resultaten hebben gerealiseerd wereldwijd.