Waar wij voor staan

Wij streven naar een wereld zonder armoede. Dit doen we door mensen samen te brengen om marginalisering en armoede aan te pakken. Lees meer over onze Theory of Change!


Wij doen ontwikkeling anders

Bij VSO geloven we dat mensen ertoe doen. Er zijn genoeg bronnen in de wereld waardoor niemand arm hoeft te zijn. Er zijn voldoende kansen dat niemand aan de kant hoeft te staan. Uitsluiting en armoede zijn het resultaat van wat mensen doen en van de beslissingen die ze nemen. We weten ook dat mensen degenen zijn die dit kunnen veranderen.

VSO brengt mensen samen om inzichten, ideeën en acties rond armoede en uitsluiting te genereren. Die mensen bieden elkaar een breed scala aan vaardigheden, achtergronden en ervaringen. Ze zijn vrijwilliger om positieve sociale verandering teweeg te brengen.

Omdat wij weten en begrijpen wat er lokaal allemaal speelt kunnen we vrijwilligers plaatsen waar ze het beste verandering te weeg kunnen brengen. We mobiliseren een buitengewone diversiteit aan vrijwilligers: lokaal, nationaal en internationaal. Ze komen uit alle delen van de wereld. Ze werken met gemeenschappen, met organisaties, met overheidsinstellingen en met bedrijven.

Onze vrijwilligers fungeren als adviseurs en animators, opgenomen en geïntegreerd in gemeenschappen en instellingen. Ze fungeren als trainers en facilitators die vaardigheden en kennis overdragen. Ze fungeren als mentoren, rolmodellen en veranderaars. Ze verbinden mensen op verschillende niveaus in instellingen en gemeenschappen.

Onze vrijwilligers ervaren uit de eerste hand hoe de mensen leven. Als gevolg hiervan kan VSO de complexe verhalen over uitsluiting en marginalisatie achter armoede beter begrijpen. Dit stelt ons in staat om programma's te ontwerpen die gefocust zijn op innovatie en schaalbaarheid.

Download PDF Theory of Change »

Oeganda Marianne Neonatal Baby Moeder gezondheidszorg.jpg

rs17110vsorwanda2014812-lpr.jpg