Accenture

Het partnerschap met Accenture richt zich op twee aspecten: professionals van Accenture zetten hun kennis en kunde in voor VSO-programma's wereldwijd. Inmiddels hebben al meer dan 150 Accenture-medewerkers voor langere tijd hun expertise gedeeld met buitenlandse vakgenoten. Hiernaast financiert de Accenture Foundation werk van VSO gericht op het verbeteren van kansen van mensen in armoede in specifieke markten.


Making Markets Work for the Poor

In 2005 begon Accenture met VSO samen te werken aan Making Markets Work for the Poor (MMW4P). Dit programma trainde tienduizenden mensen in de onderste bevolkingslaag van Nigeria, Cambodja, Tanzania en Malawi, zodat zij meer kans maakten op werk en inkomen. Zij leerden vaardigheden op het vlak van bijvoorbeeld landbouwtechnieken, business development, marketingstrategieën, financieel management en data-analyse.

Increasing Market Access for the Poor

In 2013 werd Making Markets Work for the Poor afgerond. Een nog ambitieuzer vervolgprogramma stond al in de steigers: Increasing Market Access for the Poor (IMA4P). Waar MMW4P zich vooral richtte op het ondersteunen van kleine boeren en boerencollectieven, richt IMA4P zich op de hele keten. Het traint dus ook, onder andere, handelaren en verwerkers. Bovendien werkt het nieuwe programma aan toegang tot lokale, regionale én internationale markten.

Accenture vindt haar bijdrage aan de samenleving belangrijk. Succes wordt niet alleen afgemeten aan het geld dat wordt verdiend, maatschappelijk verantwoord ondernemen is essentieel  in de bedrijfsvoering. De samenwerking met VSO is een manier om invulling te geven aan deze vorm van ondernemen. Daarnaast ziet Accenture dat werken in het buitenland goed is voor de motivatie, bedrijfstrots en persoonlijke groei van medewerkers.

 

 

 

Werk je bij Accenture? Op intranet vind je informatie over werken via VSO.