Elsevier Foundation

Elsevier is één van 's werelds marktleiders in het publiceren en verspreiden van wetenschappelijke, technische en medische kennis. De Elsevier Foundation ondersteunt onder andere bibliotheken en aanstormende wetenschappelijke onderzoekers.


Publishers without Borders

In 2014 zette de Elsevier Foundation samen met VSO 'Publishers without Borders' op. Elsevierstelt medewerkers in staat om hun kennis en ervaring te delen met vakgenoten in Tanzania. Zij bezoeken het land circa vier weken en geven trainingen aan academische uitgevers, zoals de St. John's University. Die trainingen draaien om vragen als: 'Hoe doe je goed onderzoek voor wetenschappelijke uitgaves?', 'Wat zijn de mogelijkheden van digital publishing?' en 'Hoe maak je complexe kennis zo toegankelijk mogelijk?' Een belangrijke gedachte achter Publishers without Borders is dat een land gebaat is bij gedegen onderzoek, up-to-date kennis en toegankelijke publicaties. Overheden hebben daarmee een sterkere basis voor beleid.

Samenwerken met vakgenoten uit andere landen

Voor Elsevier is de samenwerking met VSO een teken van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid wil het bedrijf graag nemen in de vorm van actie, kennis en menskracht. Ook omdat het daarmee talentvolle, goed presterende medewerkers een extra uitdaging kan geven.

"Voor mijn vertrek dacht ik dat het vrij recht toe recht aan zou zijn; workshops voorbereiden, presenteren en weer naar huis. Vier weken later, kijk ik terug en zie ik hoe onvergetelijk deze ervaring is geweest"

elsevier_-_create_epublications_-_klein_formaat.jpg

Veel van hen zoeken naar zingeving en ontwikkeling. Deelname aan Publishers without Borders biedt dat en kan hen motiveren hun carrière bij Elsevier voort te zetten. De kennisdeling en interactie met vakgenoten in een ander land versterken belangrijke vaardigheden. Bijvoorbeeld het vermogen om flexibel om te gaan met situaties buiten de eigen comfortzone.

Werk je bij Elsevier? Meer informatie over werken via VSO vind je op het intranet.