Onze strategie

In 2016 hebben overheden over de hele wereld zich aangesloten bij de Sustainable Development Goals (SDG's). Het doel is dat niemand in armoede achterblijft. De SDG's zullen het werk van VSO in de komende vijf jaar weergeven. Onze programma's die een wezenlijke impact hebben op lokale gemeenschappen, landen en regio's, vormen de kern van ons werk. Onze wereldwijde betrokkenheid en leiderschap bouwen voort op onze praktische ervaring en de diverse netwerken die we ontwikkelen via ons wereldwijde portfolio. We hebben drie strategische prioriteiten:

Wereldwijde programma’s

We zullen onze impact uitbreiden via een portfolio van wereldwijde programma's. Deze zullen gebruik maken van de kracht van ons inzicht en onze ervaring om betere diensten en kansen te bieden aan individuen, gemeenschappen en landen door een focus op sociale inclusie, sociale verantwoordelijkheid en veerkracht.

Wereldwijde betrokkenheid

Door gebruik te maken van onze relaties met gemeenschappen, partners en vrijwilligers, zullen we verhoogde Global Engagement leveren in onze kernprogramma's. We zullen actieve wereldburgers over de hele wereld mobiliseren ter ondersteuning van de Sustainable Development Goals (SDG's).

Projecten in Kenia - VSO

Wereldwijde leiderschap

Voortbouwend op onze wereldwijde programma's en betrokkenheid, zullen we vollediger ingaan op onze rol als wereldwijd leider om vrijwilligerswerk te positioneren als een krachtige bijdrage aan de levering van de SDG's.

Lachende kinderen in Oeganda - VSO

In Noord-Oeganda kan slechts 1 op de 10 kinderen het basisonderwijs afmaken.

Het onderwijsprogramma van VSO helpt meisjes om ook onderwijs te kunnen volgen.

Meer over VSO

Jan Willem Lackamp Onderwijsadviseur in Rwanda - VSO onderwijsproject

Over VSO

VSO’s visie is een wereld zonder armoede. We bestrijden armoede door het delen van kennis. Met wie we ook samenwerken, we doen dit altijd vanuit onze vier uitgangspunten...

Onze aanpak

VSO gelooft dat het delen van kennis essentieel is in het bestrijden van armoede. Door vakexperts naar ontwikkelingsgebieden te sturen kunnen we daadwerkelijke verandering in gang zetten.

Jaarverslag

In het jaarverslag 2017-2018 vertellen wij u graag wat wij met zijn allen voor resultaten hebben gerealiseerd wereldwijd.