Onze strategie “People first”

VSO streeft naar een wereld zonder armoede. Mensen zijn de krachtigste veranderaars en door hen samen te brengen kunnen we marginalisering en armoede aanpakken!

 


In 2016 hebben overheden over de hele wereld zich aangesloten bij de Sustainable Development Goals (SDG's). Het doel is dat niemand in armoede achterblijft. De SDG's zullen het werk van VSO in de komende vijf jaar weergeven.

We hebben drie strategische prioriteiten geïdentificeerd:

Wereldwijde programma’s: We zullen onze impact uitbreiden via een portfolio van wereldwijde programma's. Deze zullen gebruik maken van de kracht van ons inzicht en onze ervaring om betere diensten en kansen te bieden aan individuen, gemeenschappen en landen door een focus op sociale inclusie, sociale verantwoordelijkheid en veerkracht.

Wereldwijde betrokkenheid: Door gebruik te maken van onze relaties met gemeenschappen, partners en vrijwilligers, zullen we verhoogde Global Engagement leveren in onze kernprogramma's. We zullen actieve wereldburgers over de hele wereld mobiliseren ter ondersteuning van de Sustainable Development Goals (SDG's).

Wereldwijde leiderschap: Voortbouwend op onze wereldwijde programma's en betrokkenheid, zullen we vollediger ingaan op onze rol als wereldwijd leider om vrijwilligerswerk te positioneren als een krachtige bijdrage aan de levering van de SDG's.

Onze programma's die een wezenlijke impact hebben op lokale gemeenschappen, landen en regio's, vormen de kern van ons werk. Onze wereldwijde betrokkenheid en leiderschap bouwen voort op onze praktische ervaring en de diverse netwerken die we ontwikkelen via ons wereldwijde portfolio.

kinderverpleegkundigegeriekedeelthaarkennisinoeganda.jpg

oeganda-baby-gezondheid-zorg-verpleegkundige.jpg