Onze werkwijze: Kennis delen

VSO strijdt voor een wereld zonder armoede. En doet dat met inzet van vakdeskundigen. Van mens tot mens. Niet op afstand, maar midden in het echte leven dáár. VSO-vakexperts staan naast en achter hun lokale collega’s. En delen met hen, tegen een lokaal salaris, hun kennis. Zo werken ze samen aan een beter leven nu. En aan een beter leven straks, voor hun kinderen en kleinkinderen. Ze inspireren, stimuleren, geven mogelijkheden. Ze delen hun deskundigheid. Enthousiast en vol overgave. Om zo hun weerbaarheid te vergroten en een blijvende verandering te ontketenen. In de levens van mensen, in gemeenschappen en zelfs landen.

Drie focusgebieden

VSO richt zich op onderwijs, gezondheid en bestaanszekerheid, omdat deze terreinen cruciaal zijn in de bestrijding van armoede. Voor maximaal effect kiezen we binnen deze terreinen een aantal focusgebieden waarbinnen altijd aandacht is voor gelijke kansen voor iedereen. 


Verbeteren van onderwijs

VSO draagt eraan bij dat kinderen in Afrika en Azië beter onderwijs krijgen. Zij kunnen zich daardoor ontwikkelen tot volwassenen die zich inzetten voor hun samenleving. En, de kennis die zij opdoen doorgeven aan de volgende generatie.

Verbeteren van gezondheidszorg

VSO verbetert de gezondheidszorg voor volwassenen en kinderen die in grote armoede leven. Doel is hen gezonder, sterker en weerbaarder te maken. Dat vergroot hun kans om blijvend en op eigen kracht aan armoede te ontsnappen.

Verbeteren van bestaanszekerheid

VSO stelt mensen in Afrika en Azië in staat om zelf te voorzien in hun levensonderhoud. Dit verhoogt in elk opzicht de kwaliteit van hun bestaan. Ook maakt het een betere toekomst mogelijk voor henzelf én voor hun kinderen. 


Kennis delen ontketent een blijvende verandering

 

Gemiddeld 80 vakdeskundigen werken via VSO in Nederland in verschillende landen in Afrika en Azië. Elk van onze focusgebieden is daarbij vertegenwoordigd: onderwijs, gezondheidszorg en bestaanszekerheid. Wil jij je ook inzetten als vakdeskundige en voor 1 of 2 jaar naar het buitenland? Ga dan naar onze vacatures!

 

Kijk hoe VSO-ers zich inzetten voor het terugdringen van sterfte tijdens zwangerschap en bevalling. Van moeders, van hun kinderen.

 

Gerieke is kinderverpleegkundige in Gulu, Oeganda. Zij laat zien dat je baby´s kan redden door middel van kennis delen.

 

VSO-kinderverpleegkundige Gerieke vertelt wat er gebeurde bij de geboorte van Jonathan en hoe dit de afdeling in het ziekenhuis veranderde.