Verbeteren van gezondheidszorg

Onze vakdeskundigen delen hun expertise met lokale collega’s, zoals dokters, verpleegsters, verloskundigen en gezondheidswerkers. Daarnaast werken ze mee aan de verbetering van diensten, voorzieningen en administratiesystemen. Ook helpen ze gezondheidszorg te verankeren in de gemeenschap. Dat laatste is nodig om zeker te stellen dat ook de allerarmsten behoorlijke zorg krijgen – goed, betaalbaar en in hun eigen omgeving. VSO richt zich vooral op drie aandachtsgebieden: dienstverlening voor mensen met hiv of aids, de versterking van de gezondheid van moeders en jonge kinderen en de zorg rond seksuele en reproductieve gezondheid.

Een slechte toegang tot gezondheidszorg is een belangrijke oorzaak van een leven in armoede. VSO-projecten en -vakdeskundigen werken nauw samen met zorgmedewerkers, overheden en gemeenschappen om, toegang tot goede, zorg te verbeteren. Door de jaren heen heeft VSO veel ervaring opgedaan in algemene en specialistische ziekenhuiszorg en de volksgezondheid. We zagen dat we op een aantal gebieden veel impact kunnen genereren.

Verloskundige Ans Ohms in het ziekenhuis met collega's - VSO

Gezondheid van moeders en pasgeborenen

In ontwikkelingslanden krijgen zwangere vrouwen en hun baby’s in minder dan de helft van de gevallen professionele medische begeleiding. Het verbeteren van de zorg is voor deze kwetsbare groepen direct levensreddend, zodat VSO hier veel impact kan genereren. Door training op de werkvloer boeken we snel vooruitgang. Veelal neemt het aantal sterfgevallen binnen een paar weken al flink af. Een belangrijke spin-off is dat andere afdelingen of ziekenhuizen ook deze successen willen boeken. Ze nemen werkwijze en protocollen over en er ontstaat uitwisseling.

HIV en AIDS

Ongeveer 37 miljoen mensen leven met HIV. Wij doen ons best om de impact van de pandemie te minimaliseren door op alle niveaus van de samenleving te werken. We ondersteunen gemeenschappen die betere testen en gezondheidszorg eisen, we pleiten voor de rechten van zorgverleners, we zorgen ervoor dat er een antiretrovirale dekking van goede kwaliteit is en we werken met de overheid om voor iedereen een eerlijkere behandeling te eisen. 

Seksuele gezondheid jeugd

Slechte seksuele en reproductieve gezondheid heeft een enorme impact op jonge mensen. Vooral op jonge meisjes en vrouwen. We werken met groeiende jongerenpopulaties in ontwikkelingslanden om zo binnen deze gemeenschappen verbetering van de seksuele gezondheid te bereiken. We verbeteren de gezondheidsdiensten, we pleiten voor de rechten van jongeren om beslissingen over hun eigen lichaam te kunnen nemen en we streven naar verhoging van acceptatie van seksuele gezondheidsdiensten door jongeren.

Onze andere thema's

Onderwijs

VSO draagt eraan bij dat kinderen in Afrika en Azië beter onderwijs krijgen. Zij kunnen zich daardoor ontwikkelen tot volwassenen die zich inzetten voor hun samenleving. En, de kennis die zij opdoen doorgeven aan de volgende generatie.

Werk & inkomen

VSO stelt mensen in Afrika en Azië in staat om zelf te voorzien in hun levensonderhoud. Dit verhoogt niet alleen in elk opzicht de kwaliteit van hun bestaan maar maakt ook een betere toekomst mogelijk voor henzelf én voor hun kinderen.