Kenianen uit Nederland helpen hun geboorteland

Veel Kenianen die woonachtig zijn in Nederland willen hun kennis en expertise graag delen met mensen in hun geboorteland. VSO geeft hen die kans, in samenwerking met de Kenyan Diaspora Community in the Netherlands (KDCN) en de African Studies Centre (ASC).

Tot eind 2015 delen vijftien Kenianen uit de diaspora in Nederland drie of 6 maanden kennis en vaardigheden op bijvoorbeeld het gebied van ICT, financieel management, ondernemerschap, technologie, bestuur en organisatie. Na afloop blijven ze als coaches bij de organisatie waar ze werkten, betrokken.

Het landenkantoor van VSO in Kenia betrekt de diaspora al sinds 2005 bij de strijd tegen armoede in hun geboorteland. Vakdeskundigen uit de diaspora zijn vaak effectiever dan andere buitenlandse VSO'ers.

Dankzij hun kennis van de cultuur, context en taal krijgen ze lokale gemeenschappen makkelijker mee met ontwikkelingsprojecten. Ook weten ze informatie en ideeën uit andere werelddelen sneller over te brengen op de gemeenschap. 

De projecten waar de vakdeskundigen aan meewerken verschillen. De precieze doelen en aanpak variëren dus ook. Het hangt af van zowel de expertise van de deskundige als de vraag van de lokale werkgever. Tot nog toe hebben bijvoorbeeld twee Kenianen gewerkt aan beter onderwijs. Een andere heeft een lodge in contact gebracht met zijn internationale netwerk. Een Keniaan werkte bij een community organisatie en weer een ander verbeterde processen in politiek en bestuur.

mr_fred_okeyoktb_product_manager_mr.ngegwamanaging_director_of_ktb_when_they_visited_out_booth.jpg

Samen met KDCN en ASC

KDCN weet hoe graag veel Kenianen in Nederland zich willen inzetten voor hun land van herkomst. KDCN ziet het daarom als haar taak om hun die mogelijkheid te bieden. Zij denkt dat de democratische, technologische en maatschappelijke ontwikkeling van Kenia veel heeft aan de kennis en ervaring van Kenianen uit Nederland.

ASC onderzoekt migratie tussen Kenia en Nederland. Vooral de uitwisseling van ideeën, praktijken en identiteiten tussen de twee landen; om de wederzijdse maatschappelijke beïnvloeding die Kenianen zelf erg belangrijk vinden. Intervieuws met de Keniaanse VSO'ers voor en na hun verblijf geeft ASC meer inzicht.