Project: Kindvriendelijke scholen in Malawi

Locatie: Malawi
PartnersBasisschool Chenjerani, Unicef

Basisschool Chenjerani in Yambe, een district van Salima, opende haar deuren in het jaar 2000. Er waren twee lokalen voor meer dan honderd leerlingen. De lokalen waren voor de eerste en de tweede klas.  De derde klas kreeg buiten les. Meer dan drie leerjaren bood de school niet. Kinderen die daarna verder wilden leren, moesten naar een andere school. Het kostte hun een uur om naar die school te lopen.

Een ander probleem op Chenjerani was dat het onderwijs te wensen overliet. Zo was de leesmethode niet geschikt om kinderen in korte tijd goed te leren lezen: ze moesten hele woorden onthouden. Andere scholen in Yambe hadden soortgelijke problemen. De combinatie van te weinig voorzieningen, gebrekkige (leer)middelen en onvoldoende gekwalificeerde leerkrachten, leidde tot slechte prestaties van leerlingen, veel verzuim en een grote groep voortijdige schoolverlaters.

Meer ruimte, beter onderwijs

Via VSO zet Mariska Westdijk zich als onderwijskundige in voor "Kindvriendelijke Scholen", een UNICEF-programma en werkt aan kindvriendelijk onderwijs op tien basisscholen in Yambe. Hierbij ligt de focus op naleving van kinderrechten, doeltreffend onderwijs, veiligheid en bescherming, de gelijkwaardigheid van alle kinderen en de verbondenheid van gemeenschap en school.

Ook de Chenjeranischool doet mee in het project. Na een workshop van Mariska voor leden van het schoolbestuur en van oudercommissies werd besloten tot de bouw van een extra lokalenblok. 

De verbeteringen die zijn doorgevoerd, hebben geleid tot betere schoolprestaties en minder absentie. Veel leerlingen die waren afgehaakt, komen nu weer naar school.Het schoolhoofd schrijft de vooruitgang voor een groot deel toe aan VSO: "Mariska heeft veel werk verzet. Zo hebben we nu betere lesmethodes, bijvoorbeeld voor het leesonderwijs."

Verdere verbetering

Het aantal leerlingen op de school is in een paar jaar tijd verdubbeld. Gelukkig is er voor iedereen plek. De school beschikt inmiddels over vijf klaslokalen en heeft nu ook een vierde en vijfde klas. Mede dankzij Mariska, UNICEF en Stichting Mwanawaleza, die Mariska en Marcel hebben opgericht.

In 2014 kreeg de Chenjeranischool er nog een paar lokalen bij en kunnen leerlingen er nu het hele basisonderwijs volgen. De dorpsbewoners zijn vastbesloten om de school te onderhouden en te blijven verbeteren.

"Alle mensen uit het dorp werkten eraan mee. De leerlingen van de derde klas krijgen niet langer buiten les".

mariska-westdijk-onder-de-mangoboom.jpg

mariska_and_mr_wame_ht_chenjerani_mr_syndoden_wame_directeur_chenjerani_school_terwijl_er_gebouwd_wordt_aan_het_tweede_schoolblok_-a.jpg

Draag ook bij aan ontwikkeling

Help mee te bouwen aan een toekomst en doneer! U kunt zowel eenmalig als periodiek doneren.

Doe een donatie »

Of wil je zelf via VSO jouw kennis delen in een ontwikkelingsland? Kijk dan in onze internationale vacaturebank.

Zoek vacatures »