Verbetering van de inzetbaarheid door middel van beroepsopleiding

Vraag en aanbod ontliepen elkaar flink op de arbeidsmarkt in Tanzania. Diploma’s boden geen of nauwelijks toegang tot een loopbaan. Maar sinds VSO en de Vocational Education and Training Association (VETA) specifiek beroepsonderwijs aanbieden, is het aantal jongeren dat binnen zes maanden een baan vindt met een kwart gestegen.

In de achtergestelde regio's Lindi en Mtwara in Tanzania zijn weinig jongeren die studeren en vervolgens een baan vinden. In het project "Verbetering van de inzetbaarheid door middel van beroepsopleiding" (EEVT) in Tanzania hebben VSO vakdeskundigen op het gebied van elektrotechniek educatieve normen opgesteld die jongeren voorbereiden op de wereld van modern werk.

De impact is duidelijk. Vóór dit programma was minder dan één op de drie afgestudeerden binnen twee jaar na het verlaten van school aan het werk. Nu is meer dan de helft binnen zes maanden werkzaam; een fantastische prestatie dankzij het programma EEVT.

Lokale groei = lokale banen

Als je naar Lindi, Tanzania kijkt hebben de meeste investeerders mensen van buiten de regio in dienst. Waarom zou iemand uit Lindi geen kans maken? "Werkgevers zullen u vertellen dat zij arbeidskrachten van elders importeren omdat zij hier de vaardigheden missen", zegt Richard Asaku, een VSO-adviseur elektriciteitsadviseur uit Oeganda. Richard rust lokale afgestudeerden uit met de vaardigheden, kwalificaties en ervaring om te werken in opkomende industrieën zoals olie en gas.

Na de ontdekking van 42,7 miljoen kubieke voet aardgaspotentieel voor de Mtwara-kust, riepen VSO en Tanzania's Beroepsonderwijs en Training Autoriteit (VETA) gezamenlijk alle belangrijke spelers in de olie- en gassector bij elkaar. Wij wilden weten welke vaardigheden nodig waren om nieuwe lokale banen te creëren door gasexploratie en de daaruit voortvloeiende economische groei. Door het opzetten van dit programma zien we nu goede academische resultaten onder de studenten in het beroepsonderwijs. Het examenpercentage steeg zelfs tot 86,92% in Lindi en Mtwara. Dat is een verbetering van 10% ten opzichte van het voorgaande jaar. Richard zegt: "Het is een geweldig gevoel. Ik ben erachter gekomen dat ik les kan geven, kan faciliteren en gemeenschapswerk kan doen, waardoor ik me meer betrokken voel."

Jongeren helpen hun potentieel te bereiken

Resultaten zijn belangrijk. Lindi en Mtwara hebben zeer jonge populaties, is de meerderheid is werkloos of werkt onregelmatig. Vóór aanvang van het programma was minder dan één op de drie VETA afgestudeerden na twee jaar aan het werk. Nu vindt meer dan de helft binnen zes maanden een baan, en we zien ook een toename in banen bij grote, internationale bedrijven. Studenten die betrokken zijn bij beroepsopleidingsprogramma's zijn enthousiast over de kansen die zich voordoen.

Hussein Mwanda (21) zit in zijn tweede jaar elektrotechniek aan de VETA in Lindi: "Het was sinds de lagere school mijn droom om elektrotechnisch ingenieur te worden. Ik hoorde dat er bij via VSO en dit project veel verschillende mogelijkheden waren, wat mij ertoe bracht hier te studeren. "Ik geloof dat onze tijd zal komen door kansen zoals deze, onze regio's zullen worden ontwikkeld en er zal meer geluk zijn", zegt Mwanda.

Meer gemotiveerd onderwijzend personeel

Voordat VSO zijn project hier met de overheid en de particuliere sector begon, hadden leerkrachten geen formele kwalificaties voor beroepsopleiding. Majolla Mwigowe is een van die trainers die is gesteund om hun vaardigheden te verbeteren en het onderwijs te verbeteren, en heeft nu een City & Guilds-diploma: "Ik voel me heel, heel trots, het gaat niet alleen om het hebben van een internationale kwalificatie, maar om deze studenten beter te kunnen profileren met de kansen die ze hebben. Onderwijzen is mijn roeping "

Sinds de start van het project zijn goede resultaten behaald. Het doel is om het project ook in andere regio’s in Tanzania te introduceren, zodat de jongeren ook daar kans hebben op een toekomst.

‘De studenten weten dat ze later geld kunnen verdienen als timmerman of meubelmaker. Dat motiveert. Dankzij hun inkomen kunnen ze een goed leven opbouwen. Met voldoende geld voor onderdak, eten en medicijnen voor zichzelf én hun familie. Uiteindelijk profiteert de hele regio van deze studenten, op termijn zelfs het hele land.’ - Herman van den Broek, een van de acht VSO’ers uit het projectteam.

pr02_vso_15519_illustraties_lc_vso.nl_1400x900px.png

rs27910_tanzania_febr_2016_veta_mm_0038.jpg

Herman met docenten en studenten van de VETA

Draag ook bij aan ontwikkeling

Help mee te bouwen aan een toekomst en doneer! Je kunt zowel eenmalig als periodiek doneren.

Doe een donatie »

Of wil je zelf via VSO jouw kennis delen in een ontwikkelingsland? Kijk dan in onze internationale vacaturebank.

Zoek vacatures »