Raad van toezicht en CvA

VSO Nederland is een stichting. Conform onze statuten is de directeur/ bestuurder verantwoordelijk voor de hele Nederlandse VSO organisatie. De raad van toezicht, het toezichthoudend orgaan van VSO Nederland, dient als klankbord voor de directie en als werkgever voor de directeur. Hieronder stellen we hen aan je voor. Daaronder zie je onze Commissie van Aanbeveling (CvA). Die bestaat uit vooraanstaande Nederlanders die ons werk en gedachtegoed steunen. Wij zijn daar bijzonder trots op.

Guus Eskens (voorzitter)

(Neven)functies: voorzitter Raad van Toezicht bij i+solutions, bestuurslid van Healthnet TPO, bestuurslid bij Nefkens Stichting Ontwikkelingssamenwerking, bestuurslid bij Josephine Nefkens Stichting, voorzitter bij Stichting “Drie Straatjes” Rotterdam.

Steven Hubeek

(Neven)functie:partner Strategie Advisering Accenture (tot oktober 2013), onafhankelijk adviseur, vrijwilliger De Normaalste Zaak.

Joke Langbroek

(Neven)functie: chief program officer Plan Nederland.

Fons de Zeeuw

(Neven)functie: directielid Oost NV.

Rwanda_langdon_120611_onderwijs.jpg

VSO's Comité van Aanbeveling bestaat uit:

prins Bernhard van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven
de heer dr. F.J.D. Goldschmeding, oprichter Randstad Groep
de heer dr. A.J. van Kemenade, minister van Staat
de heer mr. W. Meijer, voormalig voorzitter Raad van Commissarissen NS
de heer drs. H. Wiegel, voormalig voorzitter Zorgverzekeraars Nederland