Geef een eerste schooldag cadeau

Met een simpele rolstoelhelling kan ook Tariku naar school

In Benishangul-Gumuz, Ethiopië gaat al 70% van de kinderen naar school, maar er zijn nog steeds kinderen die wachten op hun eerste schooldag. Jammer, want met een bril, een rolstoel of wat extra aandacht, kunnen ook zij naar school!

Hoe het werkt

1. Kies het bedrag

Kies het bedrag waarmee jij VSO wilt steunen en draag bij aan een eerste schooldag.

2. Ondersteun lokale scholen

Met jouw bijdragen kunnen onze vakdeskundigen lokale scholen helpen.

3. Alle kinderen naar school

Elk kind wordt ondersteund in wat hij of zij nodig heeft om naar school te kunnen.

Middelen waarmee wij een kind naar school kunnen helpen

Ontmoet Tariku

Dit is Tariku. Een jongen van tien jaar, die geboren is met een waterhoofd en vanaf zijn middel verlamd is. Zijn moeder probeerde hem elke dag richting school te krijgen, maar aanvankelijk weigerde de school hem toegang.

Negentien oudere leerlingen gaven zich op om de jongen elke dag naar school te dragen, en brengen hem aan het einde van de dag weer naar huis. Hij gaat nu voor het eerst in zijn leven naar school – en met veel plezier.

Meer over ons werk in Ethiopië

Ethiopisch onderwijs

VSO helpt de Ethiopische overheid bij het verbeteren van het onderwijs en bij het toegankelijk maken ervan. De focus van dit project ligt op Benishangul-Gumuz. Hier willen we het kleuter- en basisonderwijs verbeteren voor 10.000 kinderen. 

Onze vakdeskundige 

Onze vakdeskundige Fred werkt samen met lokale collega's zodat ook kinderen uit achtergestelde inheemse gemeenschappen, meisjes en kinderen met leerstoornissen en beperkingen naar school kunnen gaan.

Onze aanpak

VSO werkt aan een wereld zonder armoede, waarin niemand achterblijft, en brengt daarvoor mensen samen om kennis, ervaring en vakmanschap te delen op gebied van onderwijs, gezondheid en werk & inkomen.

Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op onderwijs

Met jouw bijdragen geef je nog meer kinderen als Tariku een eerste schooldag. Geef een onvergetelijk cadeau!

Heb je vragen over de campagne? Kijk dan eerst eens bij de veelgestelde vragen. Mocht je antwoord er niet tussen staan dan kunt u contact met ons opnemen.