Betere leefomstandigheden

Het RISE-programma (Raise Income for School Education) richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van gezinnen in drie dorpen in Kagera in Tanzania. Dit is een van de armste gebieden in het noordwesten van het land. Door de families te ondersteunen met voedselzekerheid en een inkomen, kunnen meer kinderen dankzij een goede thuisbasis naar school. Ook werken we daar aan een hogere kwaliteit van dat onderwijs

Als onderdeel van RISE zijn boerengroepen opgericht en microkredieten verstrekt. Zo heeft het programma in Tanzania het inkomen vergroot van al 940 gezinnen. Bij de helft daarvan staat een alleenstaande moeder aan het hoofd van het gezin. Ook op het gebied van onderwijs zijn er veel stappen gezet. Alle leraren binnen het project hebben hun onderwijsvaardigheden verbeterd.  Leerlingen hebben hun leesvaardigheid verbeterd met 40%. Ook hebben we 650 ‘kwetsbare’ huishoudens geholpen om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.