Vooruitgang starten door kennis te delen

Geteisterd door uitzichtloosheid verlaten dagelijks duizenden mensen in Afrika en Azië hun stad, hun dorp, hun thuis. Familie en vrienden achterlatend. Gedreven door hoop, ondernemen ze een levensgevaarlijke tocht op zoek naar een betere toekomst.

Een reis die vaak strandt in een drama

VSO is ervan overtuigd dat die betere toekomst thuis ligt. Daar werken wij aan. Door ter plekke kennis te delen. Om het leven daar blijvend te verbeteren. Zo vinden ze thuis, wat ze hier komen zoeken: werk, gezondheidszorg, onderwijs, een goed leven. Geef ze thuis een toekomst. Kom in actie!

Geef voor een goed leven thuis  


Bereikt in Ethiopië

De moeder-kindsterfte in Ethiopië is enorm hoog. Dat moet anders. VSO traint personeel en zet wachthuizen en specialistische afdelingen op voor neonatale zorg.

VSO-onderwijsadviseur Fred van den Brug in Malawi werk aan tabletonderwijs

Bereikt in Malawi

In Malawi staan onderwijzers voor klassen met soms wel 100 leerlingen of meer. Tóch kunnen zij goed lesgeven, dankzij tabletonderwijs.

Bereikt in Bangladesh

Jongeren aan het werk krijgen: dat is een flinke uitdaging in Bangladesh, een land met veel jeugdwerkloosheid. VSO biedt ze de kans om zich te ontwikkelen en een beroep te leren. 


De VSO-aanpak: kennis delen start vooruitgang

VSO gaat voor vooruitgang. En doet dat met inzet van vakdeskundigen. Van mens tot mens. Niet op afstand, maar midden in het echte leven dáár. VSO-vakdeskundigen staan naast en achter hun lokale collega's. En delen met hen, tegen een lokaal salaris, hun kennis. Zo werken ze samen aan een beter leven thuis, voor hun kinderen en kleinkinderen. Ze inspireren, stimuleren, geven mogelijkheden. Ze delen hun deskundigheid. Enthousiast en vol overgave. Om zo hun weerbaarheid te vergroten en een blijvende vooruitgang te starten. In de levens van mensen, in gemeenschappen en zelfs landen.

beroepsopleiding Tanzania Lindi vacatures werk kennis VSO Afrika

Herman vertelt: "51% binnen 6 maanden een baan!"

Naar school gaan is voor veel jongeren in Tanzania niet weggelegd. En zij die wél dat geluk hebben, komen vaak alsnog bedrogen uit. Hun diploma blijkt op de arbeidsmarkt weinig waard: de kwaliteit van opleidingen is erbarmelijk, lesprogramma’s sluiten slecht aan op de vraag in de praktijk. Gedesillusioneerd belanden de jongeren op straat, zonder enig toekomstperspectief. VSO-vakdeskundige Herman van den Broek deelt zijn vakkennis met docenten en studenten op een beroepsschool in Lindi. Met hun diploma op zak hebben de Tanzaniaanse jongeren een goede kans op een betere toekomst in hun land.