Veelgestelde vragen Help mee

Hier vind je de vragen die veel aan ons gesteld worden over bestemming van donaties, waar we donateurs werven en waarom we dat doen. 

 

Ik wil aan VSO een gift overmaken. Hoe doe ik dat?

We zijn blij met iedere steun; er bestaat niet zoiets als een te klein bedrag. Je kunt een online donatie geven. 


Hoeveel moet ik minimaal doneren?

VSO is blij met elke bijdrage. Een minimale bijdrage is er niet. 


Hoe weet ik dat mijn donatie goed terechtkomt?

In ons jaarverslag kan je lezen wat we hebben gedaan. Onze jaarverslagen voldoen aan de regels van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).


Wat wordt er met mijn donatie gedaan?

Jouw donatie wordt besteed aan het uitzenden van VSO-vakdeskundigen voor organisaties en projecten in meer dan 20 ontwikkelingslanden waarin VSO werkt om armoede structureel te bestrijden. Dit geld wordt besteed aan het werven, trainen en uitzenden (ticket en verzekeringen) van deze VSO'ers.  Jouw donatie zorgt er dus voor dat er direct van mens tot mens kennis overgedragen kan worden, waardoor jouw hulp duurzaam is.


Kan ik zelf bepalen waar VSO mijn geld aan besteedt?

VSO steunt die mensen en organisaties die zelf aangeven dat zij hulp nodig hebben. Wij sturen dus niet zomaar hulp, juist om te voorkomen dat hulp op de verkeerde plekken terechtkomt. VSO kiest voor samenwerking met mensen en organisaties die zichzelf actief uit de armoede willen bevrijden. Dat brengt met zich mee dat we niet een lijst met projecten hebben waaruit je kunt kiezen. Je kunt zelfs zeggen: VSO wordt gekozen. 


Wat krijg ik voor mijn donatie terug?

Als donateur ontvang je twee keer per jaar het magazine Lifechanges en viermaal per jaar de e-mailnieuwsbrief Wereldwijs waarin we laten zien welke resultaten we hebben bereikt.


Wat is het banknummer van VSO?

Ons bankrekeningnummer is:
IBAN: NL 93 INGB 0000 0000 92
BIC: INGB NL 2A
Ten name van VSO Nederland te Utrecht 


Hoe kan ik mijn donateurschap wijzigen of opzeggen?

Neem telefonisch contact met ons op om jouw donatie te wijzigen of op te zeggen. Bel +31 (0)30 23 20 600. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur. Onze medewerkers helpen je graag! 


Op mijn getekend contract met VSO staat dat ik drie jaar moet doneren. Kan ik eerder stoppen en wat moet ik dan doen?

VSO Nederland is geheel afhankelijk van giften, daarom hopen we dat je  lange tijd ons werk wilt steunen. Het kan zijn dat je echter toch eerder wilt stoppen, dat is mogelijk. Neem telefonisch contact met ons op om jouw donatie te wijzigen of op te zeggen. Bel +31 (0)30 23 20 600. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur. We helpen je graag! 
 

Waarom werft VSO aan de deur?

Wij zijn in Nederland nog niet zo bekend. Door deze persoonlijke benadering kunnen we uitgebreid vertellen wat we doen en hoe we dat doen. Deze werkwijze is goedkoper en effectiever dan een landelijke campagne.

Waarom werft VSO donateurs?

Wij zijn volledig afhankelijk van giften van donateurs, bedrijven, instellingen, particuliere fondsen en de Nederlandse en Europese overheid.


Waarom gaan VSO-medewerkers niet zelf langs de deur?

We zijn een kleine organisatie met 23 (18fte) medewerkers. Huis-aan-huiswerving laten we doen door specialisten. Zo zijn de resultaten beter en de kosten lager.


Mag VSO langs de deuren gaan?

Voor elke actie hebben we een vergunning en houden we ons aan de gedragscode voor Straatmarketing van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA).


Is huis-aan-huiswerving niet erg duur?

We betalen een bedrag per geworven donateur. Onze wervingskosten bedragen € 0,25 per gedoneerde euro. Daarmee blijven we onder de norm van 25% volgens de richtlijnen van het CBF.


Is VSO een CBF- Erkend Goed Doel?

Ja, VSO Nederland is een CBF-Erkend Goed Doel.

 Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven. We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.
Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl

VSO is erkend als bonafide organisatie door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en het Ministerie van Financiën. De Belastingdienst erkent VSO als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).

Internationaal wordt VSO erkend door de Verenigde Naties en de overheden van Groot-Brittannië, Ierland en Canada.


Is 25% kosten niet héél veel?

Werving, voorlichting en administratie van donateurs kost geld en die kosten nemen gemiddeld zelfs toe omdat het steeds moeilijker wordt donateurs te werven. 25% is een reële norm die door het CBF wordt gehanteerd. Maar hoe meer en langer je doneert, hoe lager die kosten worden!


Is VSO erkend als een ANBI door de Belastingdienst?

De Belastingdienst erkent VSO als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Daarmee zijn giften aan VSO aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Wij zijn op de website van de Belastingdienst te vinden: zoek bij instelling naar ‘VSO’ en bij vestigingsplaats naar ‘Utrecht’. Het RSIN (vroeger het fiscaal nummer) van VSO Nederland is 009868665.