Klachtenprocedure

Onder een klacht wordt verstaan een bezwaar dat schriftelijk, per social media, per e-mail of mondeling is ingediend. De klacht moet betrekking hebben op het werk of werkwijze van VSO in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld zijn: fondsenwerving, subsidieverstrekking, voorlichting, communicatie, standpuntbepaling, werving, plaatsing volunteers, over een volunteer, donoren en donateurs. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd in een klachtenregister. Wij doen ons uiterste best om je klacht tot tevredenheid af te handelen.


Procedure

Heb je een klacht over het werk of werkwijze van VSO? Klacht over onze werving of werkwijze? Wij horen graag van je hoe wij onze werving en/of werkwijze kunnen verbeteren.

Klachten over huis-aan-huiswerving: Bel ons op 030-2320600. We zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Klachten over onze werkwijze of overige klachten: Bel ons op 030-2320600. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@vso.nl of schrijf een brief naar het adres op deze pagina. Vergeet niet je contactgegevens te vermelden. (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres).

Ontvangst van de klacht

Na ontvangst van de klacht bij VSO krijg je binnen 1 week een ontvangstbevestiging met daarin de datum waarop de klacht is ontvangen en nadere informatie over de verdere afhandeling (tijdsduur, verloop, wie de klacht in behandeling neemt, contactpersoon en dergelijke). 

De afhandeling van de klacht vindt direct of anders uiterlijk binnen 3 weken plaats.Als je klacht niet binnen 3 weken kan worden afgehandeld, ontvang je daarvan bericht. De termijn van behandeling van je klacht kan eenmaal met maximaal 3 weken worden verlengd.

In beroep

Ben je het niet eens met de afhandeling van je klacht? Je kunt eenmaal in beroep gaan tegen een besluit. Schrijf dan een brief uiterlijk 3 weken nadat je het besluit hebt ontvangen naar:

VSO
TAV Directeur 
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht

Binnen 3 weken krijg je een antwoord. De directeur toetst op zorgvuldigheid en bekijkt de beslissing opnieuw. Dit besluit is bindend.

rs1009langdon12061112996-lpr.jpg

oeganda-baby-gezondheid.jpg