VSO bestrijdt armoede met kennis

VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die vakdeskundigen naar Azië en Afrika zendt. Zodat zij daar op een gelijkwaardige manier hun kennis delen met lokale collega’s. Dankzij die kennis kunnen arme gemeenschappen op eigen kracht verder. 

Floris Braat, VSO Nederland, Kennis ontwikkelt, kennis helpt, gezondheidszorg, Ethiopie, werken buitenland, Afrika, Azië, tegen armoede
Onze visie en missie

VSO werkt aan een wereld zonder armoede. Daarvoor brengen we mensen samen om kennis, ervaring en vakmanschap te delen. In het bijzonder op de thema's onderwijs, gezondheidszorg, bestaanszekerheid en participatie & bestuur. We geloven dat mensen de wereld kunnen veranderen, als ze maar over de eigen grenzen heen kijken. Mensen zijn de krachtigste veranderaars en alleen hun samenwerking leidt tot blijvende verbetering. Kennis is daarbij hun machtigste wapen.

Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede
Onze aanpak

VSO werkt vanuit de 'theory of change'. Door vakdeskundigen te werven, trainen, begeleiden en uit te zenden. Op aanvraag van organisaties in Afrika en Azië wonen en werken onze vakdeskundigen te midden van lokale collega’s, waarmee ze hun kennis en ervaring delen. Deze collega’s geven hun nieuwe kennis weer door, zodat die zich verspreidt als een olievlek. Werken aan een betere wereld doen we samen met nationale en internationale bedrijven en organisaties.

Hier werken alle vakdeskundigen

vso-wereldkaart.png
Gemiddeld 100 vakdeskundigen werken via VSO Nederland in Afrika en Azië. Elk van onze focusgebieden is daarbij vertegenwoordigd: onderwijs, gezondheidszorg, bestaanszekerheid en participatie & bestuur. Maar aan welke projecten precies? En om wat voor soort banen in het buitenland gaat het? Ontdek het hier. 

 

Vacatures in Nederland

VSO zendt niet alleen vakdeskundigen uit naar Afrika of Azië. Je kunt ook bij ons komen werken in Nederland! Bijvoorbeeld als betaalde medewerker of vrijwilliger op ons hoofdkantoor of tijdens events. Werken voor VSO betekent dat je deel uitmaakt van een professioneel team dat zich met hart en ziel inzet voor mensen in ontwikkelingslanden. 

Kom jij ons team versterken? 

- Directeur VSO Nederland

Kijk ook eens bij de Vrijwilligers functie's.

 

Internationaal VSO netwerk
Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede, Petra van der Spek, Rwanda, Onderwijs
VSO werkt in meer dan dertig landen

VSO Nederland is onderdeel van het internationale netwerk van VSO-kantoren. Sinds de oprichting, ruim 55 jaar geleden, zijn er meer dan 40.000 vakdeskundigen uitgezonden. VSO heeft kantoren in Europa, Afrika en Azië. We werken met programma’s die voortkomen uit de behoeften van lokale partners in Afrika en Azië.

Breed gedragen programma's
Kennis ontwikkelt, kennis helpt, VSO Nederland, Afrika, Azië, werken buitenland, tegen armoede, Arnout Keizer, Filipijnen, Water
Samen met partners en fondsen

Bedrijven, maatschappelijke (netwerk)organisaties, fondsen en subsidieprogramma's werken samen met VSO. Zij leveren een financiële bijdrage aan VSO-projecten. Delen hun kennis met ons en/of werken met ons samen om ontwikkelingssamenwerking op de politieke agenda te houden. 

Vier focusgebieden
VSO Nederland, kennis delen, werken buitenland, Afrika, Azië, Rwanda
Focus die de impact verhoogt

VSO's kernactiviteit, "Kennis delen om armoede te bestrijden", concentreert zich op onderwijs, gezondheidszorg, bestaanszekerheid en participatie & bestuur. Gebaseerd op de prioriteiten van lokale partners. Klimaatverandering en de positie van vrouwen en meisjes zijn belangrijk aandachtsgebieden.