Jouw kennis is hard nodig

Jij wilt meewerken aan betere scholen, zorg of bestaanszekerheid in ontwikkelingslanden. Via VSO is dat mogelijk. Bekijk onze vacatures in Afrika en Azië. Deel je liever je vakkennis in Nederland? Dat kan. Ook werkgevers bieden steeds vaker de kans je vakkennis in te zetten tegen armoede.

‘Dankzij steun van VSO hebben kindjes in ons ziekenhuis nu grotere overlevingskans’
‘Ik hoop dat ik nog meer van Gerieke kan leren zodat ik nog meer kindjes kan redden. Mijn wens is dat de verpleegsters in Oeganda de juiste zorg bieden aan alle zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s.’
De werkwijze van VSO is uniek

Via VSO werken momenteel ruim 100 Nederlandse vakdeskundigen in 23 landen in Afrika en Azië. Ook jij kunt jouw vakkennis inzetten! Dat doe je op verzoek van lokale scholen, ziekenhuizen, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Zij hebben de verbeterplannen. Jij de kennis om aan hun doelen bij te dragen. Dat is ontwikkelingssamenwerking volgens VSO!

 

De werkwijze van VSO is uniek. Kijk hoe het werkt! 

 

In Cambodja werkt VSO-er Wim aan beter onderwijs 

 

In Ethiopië werkt VSO-er Miriam Etter aan neonatale zorg