Beloningsbeleid

VSO in Nederland hanteert bij de beloning van alle medewerkers de CAO Welzijn. Alle functies, ook die van de directeur zijn ingeschaald conform de richtlijnen van Goede Doelen Nederland.


  • VSO Nederland hanteert bij de beloning van alle medewerkers de CAO Welzijn. Alle functies zijn ingeschaald conform Goede Doelen Nederland opgestelde referentiefuncties.
  • De leden van de raad van toezicht van VSO Nederland worden niet bezoldigd.
  • Vrijwilligers ontvangen een reiskostenvergoeding.
  • De beloning van de directeur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. De raad van toezicht hanteert hierbij de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen, die brancheorganisatie Goede Doelen Nederland heeft vastgesteld op basis van het advies van de Commissie Goed Bestuur voor Goede Doelen (de Commissie Wijffels). Met ingang van oktober 2016 is de bezoldiging gemaximeerd in overeenstemming met functiegroep E (wat bedraagt € 81.270,-).