De wereld is getroffen door een gezondheidscrisis die zijn weerga niet kent. Ons dagelijks leven is compleet veranderd, families worden getroffen en ons zorgsysteem wordt overvraagd. Voor ’s werelds armste en kwetsbaarste mensen zal het virus een nog veel groter en dodelijker gevolg hebben. Tenzij we nu in actie komen.

Het virus verspreidt zich heel snel en heeft nu ook de mensen bereikt waarvoor VSO zich inzet. Als we nu niets doen, dan tekent zich een ongekende ramp af voor de mensen binnen die gemeenschappen. Velen van hen hadden door armoede, honger en geweld al te kampen met grote uitdagingen. VSO zet zich in voor deze kwetsbare mensen, die leven in de armste gebieden ter wereld. Help mee.

Eenvoudige, preventieve maatregelen zijn een krachtig middel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze mensen hebben vaak nauwelijks toegang tot medische voorzieningen, leven vaak dicht op elkaar en hebben soms een gebrek aan water en zeep. Het is van het grootste belang dat VSO zo snel mogelijk extra steun kan bieden aan deze kwetsbare gezinnen. Als we nu niets doen, kunnen de gevolgen straks niet te overzien zijn. Samen kunnen we voorkomen dat het coronavirus de meest kwetsbare mensen op onze wereld ongenadig hard treft. We moeten nu snel ingrijpen voor het te laat is. Iedere dag telt.

Dit is wat we doen:
VSO bereikt kwetsbare gemeenschappen met cruciale, levensreddende informatie
VSO traint en ondersteunt zorgpersoneel
VSO zorgt ervoor dat kwetsbare kinderen wereldwijd onderwijs kunnen blijven volgen
VSO is er voor kleine ondernemers
VSO komt op voor de rechten van meisjes en vrouwen
We doen het samen!

VSO bereikt kwetsbare gemeenschappen met cruciale, levensreddende informatie

informatie delen

In Nederland is het heel gewoon: we krijgen de informatie hoe we onszelf en onze naasten zo goed mogelijk kunnen beschermen. Was je handen vaak en minstens 20 seconden, kom zo min mogelijk buiten. Als je buiten bent, houdt dan 1,5 meter afstand. Blijf binnen wanneer je klachten hebt.

In veel ontwikkelingslanden hebben afgelegen gemeenschappen en gemarginaliseerde groepen, zoals arme mensen, ouderen of mensen met een handicap of HIV/Aids-patiënten, vaak niet of nauwelijks tot deze informatie die cruciaal is in het redden van mensenlevens. VSO traint lokale hulpverleners zodat ook deze zeer kwetsbare mensen bereikt worden met levensreddende informatie. Help de kwetsbare mensen.

Onze lokale vrijwilligers zijn afkomstig uit de gemeenschappen waarbinnen zij actief zijn. Door de jaren heen hebben zij een wijdvertakt netwerk opgebouwd van waardevolle en duurzame relaties, die gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en respect. Op die manier werkt VSO vanuit de gemeenschappen zelf aan oplossingen in de strijd tegen het virus. De kennis en expertise van onze lokale hulpverleners spelen een cruciale rol in het bereiken van afgelegen gemeenschappen en kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een handicap of mensen die getroffen zijn door HIV/Aids. Daarom trainen wij hen in het herkennen van het virus en het voorkomen van verdere verspreiding van het virus.

Onze lokale hulpverleners zetten momenteel alles op alles om deze mensen te waarschuwen voor wat komen gaat. Van poster tot podcast, we zetten alle beschikbare middelen in om mensen te vertellen hoe ze zichzelf en hun naasten tegen het virus kunnen beschermen. In deze internationale crisis is het meer dan ooit tevoren zaak om ervoor te zorgen dat we deze mensen niet vergeten.

Help onze lokale hulpverleners om de meest kwetsbare mensen te voorzien van de juiste informatie over het coronavirus en over hoe zij zichzelf kunnen beschermen. Dit is wat we doen:

 • In Sierra Leone zetten we de kennis die we hebben opgedaan ten tijde van de ebolacrisis in om zwangere vrouwen, daklozen, mensen met een handicap en mensen in sloppenwijken te bereiken. Ruim 20.000 mensen ontvangen cruciale gezondheidsinformatie in een groot aantal lokale talen via sms en sociale media. Bovendien geven meer dan 150 van onze lokale hulpverleners ter plekke voorlichting aan de gemeenschappen waarbinnen ze actief zijn.
 • In Tanzania hebben 35.000 jongens en meisjes zich aangesloten bij ons jongerennetwerk. Zij bezorgen pamfletten met gezondheidsinformatie bij mensen die geen toegang hebben tot internet en televisie. Op die manier verwachten we meer dan een miljoen mensen te kunnen bereiken met cruciale, levensreddende informatie.
 • In Rwanda werken we samen met vertegenwoordigers van doven en slechthorenden. Samen met hen gaan we er voor zorgen dat de bestaande adviezen van overheidswege de doven en slechthorenden in Rwanda bereiken. Daarbij maken we bijvoorbeeld gebruik van Whatsapp en videobellen.
 • In Oeganda zetten we lokale radio, televisie en andere media in om de mensen op het platteland te bereiken met onze voorlichting.
 • Ons jeugdnetwerk is actief in 10 landen. Via lokale WhatsApp-, Facebook en Twittergemeenschappen lichten zij jongeren voor over het virus en het belang van afstand bewaren.
 • In Nepal geeft VSO-vrijwiliger Pooja voorlichting in Nepali gebarentaal via video, zodat onze voorlichting ook doven en slechthorenden bereikt.
 • In Mozambique geven we voorlichting aan risicogroepen, zoals mensen met een beperking of mensen met een chronische ziekte zoals HIV/Aids, tuberculose of andere longziekten.
 • In Zimbabwe gaat veel nepnieuws rond over de coronacrisis. Via sociale media ontkrachten onze jongerenvrijwilligers deze onjuiste berichten en delen ze correcte informatie.
 • De boeren die we in Tanzania trainen op het gebied van landbouwtechnieken, krijgen nu ook voorlichting over hygiënemaatregelen om zich te beschermen tegen corona. We trainen hen in hoe ze handwasplaatsen kunnen opzetten met lokale materialen, welke markten er nog open zijn, hoe ze hun producten op een veilige manier kunnen kopen en verkopen aan hun klanten en hoe ze voorraden kunnen aanleggen om ervoor te zorgen dat er voldoende eten beschikbaar blijft in het geval van een totale lockdown.

doneer

 

VSO traint en ondersteunt zorgpersoneel

VSO in Ethiopia

Wereldwijd staan zorgsystemen onder druk. Artsen en verpleegkundigen werken de klok rond en lopen een verhoogde kans om zelf getroffen te worden. Als zij ziek worden betekent dit dat ouderen, mensen met een handicap en mensen die getroffen zijn door chronische ziekten, niet langer de medische zorg ontvangen die zij nodig hebben. Onze artsen en verpleegkundigen en gemeenschapswerkers in het veld verdienen onze onvoorwaardelijke steun. Help mee en doneer.

Wij trainen zorgverleners hoe om te gaan met risico’s, hoe ze zichzelf en hun gemeenschap kunnen beschermen en hoe ze kunnen voorkomen dat het virus zich verder verspreid. Daarnaast geven we voorlichting over hoe op te treden tegen de toename van huiselijk geweld en geven we trainingen in psychosociale ondersteuning.

Het zorgpersoneel geeft die kennis op hun beurt door aan de gemeenschappen waarin zij werken. Zij vertellen over het belang van goede hygiëne en ze verstrekken noodzakelijke middelen zoals zeep en desinfecterende handgel. Het resultaat van de voorlichting? De gemeenschappen worden zich bewust van de gevaren en begrijpen waarom deze maatregelen belangrijk zijn om het virus te stoppen.

Help ons om onze lokale hulpverleners, zorgpersoneel en vrijwilligers te trainen en te ondersteunen zodat zij hun werk veiliger en effectiever kunnen uitvoeren. Dit is wat we doen:

 • In Ethiopië geven onze lokale hulpverleners voorlichting aan kwetsbare gemeenschappen. Ook delen ze hulpmiddelen uit.
 • In Malawi zorgen we ervoor dat mensen met een beperking toegang krijgen tot sanitaire voorzieningen, zodat ze hun handen kunnen wassen.
 • In Oeganda gebruiken we lokale radio, tv en andere media om ervoor te zorgen dat mensen op het platteland ook bereikt worden met de juiste voorlichting.
 • In Zimbabwe zetten VSO-jongerenvrijwilligers zich in om wetenschappelijk correcte informatie over COVID-19 te delen op social media en onjuiste berichten en geruchten tegen te gaan.
 • In 10 landen hebben we ons jeugdnetwerk geactiveerd om het belang van afstand houden onder de aandacht te brengen. Onze jongerenvrijwilligers hebben lokale WhatsApp, Facebook- en Twittergroepen geïdentificeerd om zoveel mogelijk jongeren met correcte informatie over COVID-19 te kunnen bereiken.
 • Daarnaast is VSO door de VN gevraagd om deel te nemen aan de internationale support group voor psychosociale hulp.

doneer

 

VSO zorgt ervoor dat kwetsbare kinderen wereldwijd onderwijs kunnen blijven volgen

study by solar light

Bijna overal ter wereld zijn de schoolpleinen en klaslokalen leeg. Onze kinderen volgen zo goed en zo kwaad als dat gaat thuisonderwijs. We hebben er onze handen vol aan. In veel ontwikkelingslanden is de situatie niet heel anders. Het verschil zit hem vaak in de middelen die beschikbaar zijn. Want lang niet iedereen heeft toegang tot internet of elektriciteit. Juist kwetsbare kinderen in arme gemeenschappen hebben dringend behoefte aan onderwijs. Zij kampen vaak al met achterstanden en die willen we niet nóg groter laten worden. Helpt u mee?  

Wij ontwikkelen alternatieven zodat deze kinderen toch onderwijs kunnen blijven volgen. We leren ouders hoe ze hun kinderen thuis onderwijs kunnen geven en ondersteunen ze hierbij. Als altijd blijven we daarbij het belang van onderwijs aan meisjes benadrukken. 

 Help onze lokale hulpverleners ervoor te zorgen dat kwetsbare kinderen ook in lockdown onderwijs kunnen blijven volgen. Dit is wat we doen: 

 • In Kenia zenden we via lokale radiostations onderwijsprogramma’s uit.
 • In Rwanda adviseert VSO de overheid over lesmethodes voor onderwijs op afstand via TV en radio. We coachen onderwijzers op afstand via Whatsapp en telefoon zodat zij op hun beurt de ouders zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in het thuisonderwijs. Ook werken we mee aan hoorspelen op de nationale radio met een combinatie van rekenles, taal, Engelse les, coronapreventie en psychosociale steun.
 • En we helpen de overheid alle technieken die mogelijk zijn te gebruiken. Zo hebben we een onderzoek onder 15.000 onderwijzers gedaan om de mobiele systemen in kaart te brengen.
 • Een groot deel heeft alleen simpele telefoons, dus maken we daarbij veel gebruik van SMS (met ervaring uit vorige programma’s zoals in Papua Nieuw Guinea).
 • Wereldwijd zijn er meer dan 1,5 miljard kinderen die momenteel niet naar school gaan. Hoe langer kinderen en jongeren niet naar school kunnen, hoe groter de kans dat ze een leerachterstand oplopen of dat ze zelfs nooit meer terugkomen. In Nederland lobbyen we met de Global Campaign for Education bij de Nederlandse regering over het belang van onderwijs. Op dit moment zijn de scholen in 191 landen gesloten (bron: UNESCO).

doneer

 

VSO is er voor kleine ondernemers

teaching the latest cohort of young entrepreneurs

Contactbeperkende maatregelen treffen kleine zelfstandigen wereldwijd. Velen van hen zitten momenteel in lockdown. De aanvoer van grondstoffen is nagenoeg stil komen te liggen en medewerkers kunnen niet naar hun werk toe. De gevolgen van de economische crisis die hen te wachten staat, zijn niet te overzien. Binnen de gemeenschappen waar wij actief zijn, bestaan geen sociale vangnetten. Geen werk betekent vaak geen eten. Dit geldt niet alleen voor al die kleine ondernemers, maar ook voor de medewerkers van hun bedrijfjes. Help mee om deze ondernemers te steunen 

We helpen jonge ondernemers en andere kleine zelfstandigen om hun werkzaamheden voort te zetten binnen de mogelijkheden die er zijn. Samen met hen werken we aan alternatieve bronnen van inkomsten zoals de productie van zeep en mondkapjes. Daarnaast onderzoeken we ook hoe ze hun producten veilig kunnen produceren en verkopen. In de toekomst zullen we investeren in de wederopbouw van de lokale economieën door kleine ondernemers te steunen.  

Help onze lokale vrijwilligers kwetsbare ondernemers bij te staan in deze moeilijke tijd. Dit is wat we doen:

In Tanzania trainen onze lokale vrijwilligers kleine zelfstandigen die in hun voortbestaan afhankelijk zijn van het kleine beetje geld dat ze verdienen met hun onderneming. Ze leren ze hoe ze zeep, prullenbakken en wasplaatsen kunnen produceren. We willen 50 trainers opleiden zodat zij die kennis verder kunnen verspreiden. We hopen hiermee 50.000 kleine zelfstandigen te kunnen ondersteunen.

doneer

 

VSO komt op voor de rechten van meisjes en vrouwen

Big Sister Anu Kumarishah

Meisjes en vrouwen dreigen onevenredig hard getroffen te worden door de gevolgen van de coronacrisis. Vrouwen hebben vaak beperktere toegang tot financiële middelen, zijn relatief vaker dan mannen werkzaam in de zorg en hebben naast hun werk vaak ook de zorg voor kinderen. Als gevolg van het feit dat veel landen momenteel in een lockdown zitten, zien we wereldwijd een toename van huiselijk geweld. Meisjes lopen een groter risico om uitgehuwelijkt te worden, omdat ouders in steeds mindere mate beschikken over de financiële middelen om hun gezin te onderhouden. De coronacrisis mag de positie van meisjes en vrouwen niet nog verder ondermijnen.

Help VSO om de positie van meisjes en vrouwen te beschermen en help onze lokale vrijwilligers om meisjes te beschermen tegen de gevolgen van gedwongen kindhuwelijken. Dit is wat we doen:

 • Wereldwijd onderhoudt VSO nauw contact met nationale en lokale overheden om ervoor te zorgen dat de rechten en belangen van meisjes en vrouwen een rol spelen in beleid dat ontwikkeld wordt om het coronavirus het hoofd te bieden.
 • In Nepal houden onze big sisters contact met de meisjes en ouders binnen de gemeenschappen waarin ze actief zijn. Zij zijn rolmodel voor de meisjes en weten hun ouders er keer op keer van te overtuigen hoe belangrijk het is dat hun dochters onderwijs volgen en niet op jonge leeftijd uitgehuwelijkt worden.

doneer

 

We doen het samen!

VSO steunt kwetsbare gemeenschappen, ook tijdens rampen en noodsituaties zoals de huidige coronacrisis. We doen dit al meer dan zestig jaar en wat we in die jaren hebben geleerd, is dat we samen zoveel meer kunnen bereiken. Daarom werken we samen met andere hulporganisaties en (lokale) overheden. Iedere organisatie speelt daarin zijn eigen rol. Sommige organisaties zijn heel sterk in het snel opschalen van noodhulp. Andere organisaties hebben heel snel teams van medici ter plekke om patiënten te behandelen. Onze kracht zit hem in het feit dat we wij lokale gemeenschappen weten te betrekken bij de oplossing. Onze lokale vrijwilligers maken deel uit van de kwetsbare gemeenschappen waarvoor we in actie komen. Zij kennen de omgeving, de gemeenschap en de cultuur. En dat is essentieel om maatregelen en bijvoorbeeld voorlichting goed aan te laten sluiten op de lokale situatie. Door samen te werken zullen we ook het coronavirus uiteindelijk verslaan. Dat geldt in Nederland en dat geldt zeker ook in de gebieden waar we actief zijn.

Help VSO in de strijd tegen het corona virus. Onze dank is groot.