Het uitgangspunt is dat we werken aan blijvende verbetering. Dit bereiken we doordat de verandering niet van buitenaf opgelegd wordt, maar de lokale bevolking zelf de leiding neemt over hun toekomst. Dat doen we door professionals te mobiliseren en hen te verbinden aan de lokale gemeenschap. Zij wisselen kennis uit en creëren samen beter onderwijs, gezondheidszorg en werk & inkomen. Zo sterven er minder baby’s, volgen meer jongeren een opleiding en vinden meer vrouwen werk. Mede door ons werk zien we mensen die durven opkomen voor hun rechten en ontstaan er inclusieve, veerkrachtige gemeenschappen die overheden durven aan te spreken.

De mensen die buitengesloten worden van de samenleving, komen bij VSO op de eerste plek. Zij hebben namelijk de meeste moeite om zelf uit de armoede te komen.

550.000 mensen bereikt met onderwijsprogramma's

Onderwijs is essentieel in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Want het draait hierbij om de ontwikkeling van nieuwe generaties en daarmee van hele samenlevingen. Daarom staat goed onderwijs voor alle kinderen bij ons hoog op de agenda. In 2018 en 2019 kregen 550.000 kinderen toegang tot beter onderwijs.

175.000 mensen bereikt met gezondheidsprogramma's

Goede zorg is wereldwijd voor velen nog onbereikbaar. VSO heeft ruime ervaring in algemene en specialistische ziekenhuiszorg en volksgezondheid. In 2018 en 2019 bereikten VSO-professionals samen met hun lokale collega’s betere gezondheidszorg voor meer dan 175.000 moeders, baby’s en jonge mensen.

115.000 mensen bereikt met werk- & inkomenprogramma's

Miljoenen mensen in de wereld hebben een onzeker bestaan. Ze missen een betrouwbare bron van voedsel en inkomen om zichzelf en hun families te onderhouden. Dat moet én kan anders. In 2018 en 2019 zijn 115.000 mensen getraind om een toekomst met werk en inkomen tegemoet te gaan.

We zijn trots op de resultaten die we wereldwijd boeken. Lees ons jaarverslag over de impact die we hebben op de levens van de kwetsbaarste mensen in de meest afgelegen gebieden ter wereld.

Lees ons jaarverslag