5,5 miljoen kinderen kregen door onze onderwijsprogramma’s toegang tot beter onderwijs. Helaas gaan er wereldwijd nog steeds veel kinderen niet naar school. Gaan ze wel naar school, dan zitten ze in overvolle klassen, waardoor ze te weinig leren. Maar íeder kind heeft recht op onderwijs. En onderwijs geeft hen later ook een grotere kans op werk en inkomen. Niet voor niets staat onderwijs hoog op onze agenda.

Blijvende verandering

Wij werken aan blijvende verandering. Daarom stellen we lokaal de vraag vast, samen met alle mensen die bij ons werk betrokken zijn. Onze VSO-kantoren in het land zelf ontwikkelen en begeleiden de programma’s. We werken altijd via lokale scholen, opleidingen en ngo’s die zich inzetten voor goed onderwijs. Vaak is het nodig om de verandering ook bij onderwijsinstellingen te laten plaatsvinden. In het geheel spelen VSO-professionals een belangrijke rol: community-vrijwilligers werken direct in de gemeenschappen. Nationale vrijwilligers, zoals een Rwandese leerkracht, kennen de context door en door. En internationale vrijwilligers delen specifieke kennis die lokaal niet voorhanden is. Die samenwerking tussen de gemeenschap, lokale en nationale partners en het team van VSO-professionals –  is de kern van onze aanpak en leidt tot blijvende, positieve veranderingen.

Meer over de onderwijsprojecten van VSO

Onderwijs is voor ieder kind. Van Bangladesh tot Malawi naar Nepal, onze changemakers zorgen dat zo veel mogelijk kinderen weer naar school gaan. Lees meer over ons werk in onderwijs:

Onderwijs als stabiele factor in conflictsituatie in Pakistan
Onze changemakers ondersteunen en trainen leraren 

Tablets en apps voor goed onderwijs

90.000 kinderen in veertien districten in Malawi hebben hun schoolresultaten verbeterd. We maakten dit mogelijk door innovatief tabletonderwijs. Ook in een vluchtelingenkamp maakten we met een mobiele app het verschil voor 1500 kinderen.

Meer meisjes naar school: Sisters for Sisters

Vooral voor meisjes is het moeilijk om naar school te gaan. Kindhuwelijken en huishoudelijke taken houden hen vaak thuis. Om dit aan te pakken, koppelen we meisjes in Nepal aan rolmodellen.

Onderwijs via mobiele apps voor Rohingya-vluchtelingen

Als een kind in een vluchtelingenkamp terechtkomt, dat is al erg genoeg. Zeker als je daar helemaal geen onderwijs krijgt en je ontwikkeling stil komt te staan. Gelukkig biedt een mobiele app hierbij uitkomst.

“Honderden miljoenen kinderen kunnen niet lezen, schrijven of rekenen. Dit is een probleem dat we kunnen en moeten oplossen. We kunnen de kracht van technologie benutten, zodat kinderen overal – ongeacht de omstandigheden – de kans krijgen om te gedijen en een betere toekomst op te bouwen.”

Emily Church, Ph.D. Executive Director XPRIZE

Programma's in het onderwijs