Gezondheidszorg

Goede zorg is wereldwijd voor velen nog onbereikbaar. VSO werkt daarom intensief samen met lokale partners om de gezondheidszorg voor mensen in grote armoede te verbeteren. Ook willen we deze zorg voor iedereen toegankelijk maken.

Onderwijs

In veel landen is het nog niet vanzelfsprekend dat kinderen naar school gaan of hun school afronden. Ook staat in veel lessen de leerling niet centraal. Onze onderwijsprogramma’s zijn erop gericht de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het toegankelijk te maken voor iedereen.

Werk & inkomen

Miljoenen mensen in de wereld hebben een onzeker bestaan. Ze missen een betrouwbare bron van voedsel en inkomen om zichzelf en hun families te onderhouden. Dat moet en kan anders. Onze professionals werken midden in gemeenschappen om mensen te helpen een veilig en waardig leven op te bouwen en financieel onafhankelijk te worden.