Verschillende professionals spelen een rol binnen de VSO-aanpak voor blijvende verandering. Internationale en nationale vrijwilligers verbinden we aan de minst kansrijken, zoals vrouwen, jongeren en mensen met een beperking.

Samen helpen we hen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dat doen we door hen op te leiden op het gebied van management, marketing, landbouw, financiën en recruitment. Zo kunnen kleine ondernemers hun bedrijfsvoering verbeteren. En vergroten we voor jongeren de kansen op de arbeidsmarkt.

We verbinden onderwijs, bedrijfsleven, overheid en lokale gemeenschappen aan elkaar. Zo werken we samen aan een wereld waarin iedereen een eerlijke kans krijgt om zelf vorm te geven an zijn of haar toekomst.

Meer inkomen voor boeren: zaaien en oogsten voor beter onderwijs

Veel boeren in ontwikkelingslanden hebben een moeilijk bestaan. Ze werken alleen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. VSO zet zich in voor een beter bestaan van deze boeren.

Werkgelegenheid en ondernemerschap voor jongeren

Jongeren willen graag werken en wij helpen ze daarbij. We kijken naar de kansen die de arbeidsmarkt biedt en begeleiden jongeren in hun weg naar werk en een vast inkomen.

Ondersteuning midden,- en kleinbedrijven

We delen onze kennis met het mkb, vooral die door vrouwen gerund worden. Zo kunnen ze uitgroeien tot duurzame ondernemingen die succesvol zijn in een snel veranderende wereld. Deze bedrijven zorgen voor werkgelegenheid in achtergestelde gemeenschappen. We trainen vrouwen op juridisch en fiscaal gebied, maar ondersteunen ook bij HR, marketing, financiën en praktische zaken als IT en communicatie.

VSO heeft mij laten zien hoe ik mijn toekomst kan vormgeven. Ik kan zelfs een beetje geld naar mijn familie sturen. Mijn ouders zijn arme boeren, dus ontzettend trots op wat ik bereikt heb.’

Nyenje Omari Chikambo (28) volgde via KAZI-Connect een verkorte vakopleiding en is met klasgenoten een bouwbedrijf begonnen.

Programma's binnen het thema Werk & Inkomen