Straatwerving en deur-aan-deurwerving

VSO werft structurele maandelijkse giften via straatwerving en deur-aan-deurwerving. Dit doen we omdat we ons werk voor een belangrijk deel kunnen uitvoeren dankzij de steun van onze donateurs. We vinden het hierbij belangrijk om een gesprek met je aan te gaan over de noodzaak van blijvende oplossingen. Misschien heb je al eens een gesprek gevoerd met een van onze donateurwervers.

De wervingsactiviteiten worden uitgevoerd door XS Direct, een gespecialiseerd wervingsbureau. Momenteel werven we donateurs in de omgeving van Nijmegen. Onze wervers zijn herkenbaar aan hun VSO-kleding. Daarnaast dragen onze wervers altijd zichtbaar een VSO ID-kaart.

Corona

Ook tijdens de coronacrisis gaat het werk van VSO onverminderd door. Juist nu is het van cruciaal belang om onze changemakers te blijven ondersteunen. Onze donateurs spelen hierin een onmisbare rol. Dit betekent dat we ook onze wervingsactiviteiten zo veel mogelijk doorgang laten vinden.

Vanzelfsprekend doen wij dit altijd in overeenstemming met wet- en regelgeving en in het bijzonder in lijn met de door de regering afgekondigde maatregelen in het kader van de coronacrisis. We passen onze activiteiten aan op basis van de ontwikkelingen. We trekken hierin gezamenlijk op met alle goede doelen die zich verenigd hebben in brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Onder de huidige maatregelen is deur-aan-deurwerving toegestaan. Dit betekent dat we op dit moment werven. Hierbij respecteren we uiteraard alle adviezen en richtlijnen van overheidswege.

Wie komt er bij mij aan de deur?

Wij maken, net als alle andere goede doelen met een CBF-keurmerk, gebruik van het Plansysteem Wervingsrooster. Op de website geefgerust.nl zie je in welke buurten deze week straat- en huis-aan-huis werving gepland is. Klik hier om te bekijken welke organisaties op dit moment actief zijn in jouw buurt.

Wanneer komen jullie bij mij aan de deur?

Wij werven volgens de afspraken die gemaakt zijn in de DDMA Reclame Code Fieldmarketing. Hierin staat, onder andere, op welke dagen en gedurende welke tijden wij mogen werven aan de deur of op straat.

Routebeschrijving

Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht

Gebruik de routeplanner van Google Maps voor de routebeschrijving naar het kantoor van VSO in Utrecht.

Donaties

Algemeen rekeningnummer voor donaties:
IBAN: NL 93 INGB 0000 0000 92
BIC: INGB NL 2A

Ten name van VSO Nederland te Utrecht

Of doe je donatie direct online!

Contact

Astrid Kleverlaan

Voor al je vragen rondom jouw donateurschap.

030 232 0600

Martin van der Eijk

Voor al je vragen rondom nalaten en geven met belastingvoordeel.

030 232 0600

Cariene Joosten

Voor al je vragen over persberichten en de media.

030 232 0600