Bezoekadres VSO

Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht

Bekijk de routebeschrijving naar ons kantoor of zoek op ‘VSO’ in Google Maps om bij ons op bezoek te komen.

Donaties

Algemeen rekeningnummer voor donaties:
IBAN: NL 93 INGB 0000 0000 92
BIC: INGB NL 2A

Ten name van VSO Nederland te Utrecht

Of doe je donatie direct online!

Contact

Astrid Kleverlaan

Voor al je vragen rondom jouw donateurschap.

030-232 0600

Elza Kanters

Voor al je vragen rondom nalaten.

030-232 0600

Martin van der Eijk

Voor al je vragen rondom geven met belastingvoordeel.

030-232 0600