In boekjaar 2018/2019 ontvingen we € 3.197.823. Het is dankzij deze steun dat veel mensen nu een beter toekomstperspectief hebben. VSO veranderde in 2018 en 2019 de levens van ruim één miljoen vrouwen, jongeren en mensen met een beperking. Zo kan Tariku, een jongetje met een beperking uit Ethiopië, eindelijk gewoon naar school. En kan Nyenje uit Tanzania dankzij haar moestuin haar gezin nu gezond eten geven, zodat haar kinderen met een volle maag naar school kunnen.

VSO besteedt 75% van de geworven inkomsten aan het behalen van onze missie: een eerlijke wereld voor iedereen. Hoe doen we dat? Door professionals aan mensen uit de lokale gemeenschap te koppelen en zo ‘changemakers’ te trainen. Dit zijn mensen die in hun gemeenschap het verschil maken. Verloskundigen delen hun kennis met verloskundigen, leraren met leraren. Wij werken vraaggericht – mensen en organisaties geven zelf aan waar zij behoefte aan hebben.

Inkomsten 2018/2019: € 3.197.823

Bestedingen 2018/2019: € 3.343.211

Wij zijn trots op de resultaten die we het afgelopen jaar met jouw steun hebben behaald. Dankjewel! Wil je meer weten over wat we allemaal hebben bereikt?

Lees ons jaarverslag