VSO: Vooruitgang starten door kennis te delen

Mensen in ontwikkelingslanden kunnen zélf hun armoede bestrijden. Als ze maar de juiste kennis hebben. Vanuit die overtuiging werkt VSO en jij kunt daar aan meewerken. Door via ons te solliciteren op internationale vacatures en je kennis te delen in Afrika en Azië. Door als werkgever medewerkers uit te zenden. Door financieel te steunen of als vrijwilliger in Nederland. 

Lees meer over ons project Unlocking Talent, waarmee we nu al ruim 50.000 kinderen in Malawi beter leren rekenen en lezen met tabletonderwijs. 

Unlocking talent programma van VSO in Malawi tabletonderwijs
VSO-partner onebillion finalist Global Learning XPRIZE
24 september 2017 - Wie heeft de beste software om kinderen in ontwikkelingslanden te leren lezen, schrijven en rekenen? Om die vraag draait het in de strijd om de Global Learning XPRIZE. VSO-partner onebillion is doorgedrongen tot de finale.
Van moderne slaaf tot kostwinner: een succesvolle aanpak in India
4 september 2017 - Ons Aaghaaz-project helpt slachtoffers van vrouwenhandel in India een beter leven op te bouwen. En dat werkt. Er zijn nu 1.000 vrouwen geholpen, 70% heeft een baan.
Kennis delen ontketent een blijvende verandering

VSO strijdt voor een wereld zonder armoede. En doet dat met inzet van vakexperts. Van mens tot mens. Niet op afstand, maar midden in het echte leven dáár. VSO-ers inspireren, stimuleren, geven mogelijkheden. Ze delen hun deskundigheid. Enthousiast en vol overgave. Om zo weerbaarheid te vergroten en een blijvende verandering te ontketenen. In de levens van mensen, in gemeenschappen en zelfs landen.

Maak het mogelijk dat professionals hun kennis kunnen delen

Gemiddeld 100 vakexperts werken via VSO Nederland in Afrika en Azië. Elk van onze focusgebieden is daarbij vertegenwoordigd: onderwijs, gezondheidszorg en bestaanszekerheid. Maar aan welke projecten precies? Ontdek het hier. 

 

Gerieke zandberg, VSO, Kennis delen, redt levens, Oeganda, Gulu

Wij bieden kennis

VSO strijdt voor een wereld zonder armoede. Met inzet van vakexperts.

Van mens tot mens

VSO-vakexperts staan naast en achter hun lokale collega’s.

Voor blijvende verandering

In de levens van mensen, in gemeenschappen en zelfs landen.