VSO: Vooruitgang starten door kennis te delen

Mensen in ontwikkelingslanden kunnen zélf hun armoede bestrijden. Als ze maar de juiste kennis hebben. Vanuit die overtuiging werkt VSO en jij kunt daar aan meewerken. Door via ons te solliciteren op internationale vacatures en je kennis te delen in Afrika en Azië. Door als werkgever medewerkers uit te zenden. Door financieel te steunen of als vrijwilliger in Nederland. 

Voorbeelden van ons werk

Marianne Bontenbal werkt als verloskundige in Oeganda en traint medewerkers van lokale health centers in kleinere dorpen. Daarmee brengt ze hulp letterlijk dichtbij. Door haar inzet kunnen vrouwen nu veilig bevallen in de buurt. Lees meer over ons project Unlocking Talent, waarmee we nu al ruim 50.000 kinderen in Malawi beter leren rekenen en lezen met tabletonderwijs.


Geef voor hulp dichtbij en help Marianne met het redden van moeders en baby's

Marianne werkt als VSO-verloskundige in Oeganda. Zij deelt haar kennis met medewerkers van lokale health centers. Vrouwen kunnen nu veel dichterbij huis veilig bevallen. Met als geweldig resultaat minder moeder- en babysterfte.

Betere toekomst voor 3000 ouders en kinderen in Tanzania

19 april 2018 - VSO heeft met het RISE-project en 8 VSO-vakdeskundigen de leefomstandigheden van drie dorpen in Tanzania verbeterd. De gezinnen hebben door het krijgen van microkredieten en trainingen hun inkomsten kunnen vergroten. Daarnaast is het onderwijs in de dorpen verbeterd én de positie van vrouwen en meisjes versterkt. Het project krijgt een vervolg, waarmee we uiteindelijk 3000 ouders en 10.000 kinderen op 20 scholen bereiken.

Duurzame ontwikkelingssamenwerking

VSO strijdt voor een wereld zonder armoede. En doet dat met inzet van vakexperts. Van mens tot mens. Niet op afstand, maar midden in het echte leven dáár. VSO-ers inspireren, stimuleren, geven mogelijkheden. Ze delen hun deskundigheid. Enthousiast en vol overgave. Om zo weerbaarheid te vergroten en een blijvende verandering te ontketenen. In de levens van mensen, in gemeenschappen en zelfs landen.

Maak het mogelijk dat professionals hun kennis kunnen delen

Gemiddeld 80 vakexperts werken via VSO Nederland in Afrika en Azië in onderwijs, gezondheidszorg en bestaanszekerheid. Maar aan welke projecten precies? Ontdek het hier. 

 

Wij bieden kennis

VSO strijdt voor een wereld zonder armoede. Met inzet van vakexperts.

Van mens tot mens

VSO-vakexperts staan naast en achter hun lokale collega’s.

Voor blijvende verandering

In de levens van mensen, in gemeenschappen en zelfs landen.