Wij maken ons sterk voor mensen die het meest worden buitengesloten in de samenleving – vrouwen, jongeren en mensen die arm zijn of een handicap hebben. Ons doel is om voor hen ruimte en kansen te creëren om hun eigen leven positief te veranderen. Dat doen we door op basis van hun behoeften trainingen aan te bieden en kennis met elkaar te delen. Langdurig en op gelijkwaardige basis. Zodat ze beter in staat zijn om hun eigen toekomst vorm te geven. De ‘Volunteering for Development’-aanpak van VSO vergroot de veerkracht van huishoudens, instellingen en samenlevingen. En brengt veranderingen teweeg in beleid en de praktijk op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Dit alles brengt ons een stap dichter bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen, opgesteld door de Verenigde Naties.

Onze ‘changemakers’

Wij trainen ‘changemakers’: mensen die in hun gemeenschap het verschil maken. Verloskundigen delen hun kennis met verloskundigen, leraren met leraren. We trainen jongeren die met andere jongeren in hun dorp of school het gesprek aangaan over seksuele rechten en voorbehoedsmiddelen. Jonge vrouwen gaan dorpen langs om hun jongere ‘zusters’ op school te houden. Startende ondernemers doen kennis op bij ervaren marketeers.

Onze vrijwilligers

Veel van onze vrijwilligers werken jarenlang in een gemeenschap. Vrijwilligers met een heel specifieke expertise worden soms wel korter geplaatst. Hoe lang de inzet van VSO-vrijwilligers ook duurt, hun focus ligt altijd op ontwikkeling van de systemen en voorwaarden voor positieve sociale verandering. Lees meer over wat onze vrijwilligers doen en waar ze zoal vandaan komen.

Onze kernbenaderingen

We werken aan de hand van een groot aantal inhoudelijke programma’s die tastbare resultaten opleveren. We creëren beter onderwijs, betere zorg en meer werk en inkomen en er ontstaan krachtige gemeenschappen. Binnen alle programma’s werken we namelijk aan inclusieve, veerkrachtige samenlevingen met mensen die overheden aanspreken en durven opkomen voor hun rechten.

De professionele vrijwilligers van VSO komen uit alle hoeken van de wereld en brengen een mix van perspectieven, expertises en ideeën mee. En niet te vergeten: een schat aan ervaring en kennis vanuit verschillende achtergronden. De meeste vrijwilligers werken in hun eigen land, en hebben dus ook veel inzicht in de lokale context.