Op drie gebieden werkt VSO samen met bedrijven. We dragen graag bij aan het realiseren van de SDG’s. We ontwikkelen duurzame partnerships met respect voor de planeet, die bijdragen aan betere levensomstandigheden voor kwetsbare mensen en die uw bedrijfsdoelstellingen ondersteunen. We delen de kennis en expertise van uw medewerkers graag met changemakers in de meest kwetsbare gemeenschappen om armoede duurzaam te bestrijden.

Samenwerken aan de SDG's

Voor welke SDG’s zet uw bedrijf zich in? Bij VSO staat SDG 1 centraal: einde aan armoede. Maar op de weg daarnaar toe kent een aantal noodzakelijke tussenstappen: betere gezondheidszorg (SDG 3), beter onderwijs (SDG 4) en meer werk en inkomen (SDG 8). En omdat we veel werken aan een beter inkomen voor arme boeren raakt ons werk ook voedselzekerheid (SDG 2). Lees de case over onze samenwerking met Randstad.

Strategisch partnerships: planet, people & profit

Zonder planeet geen mensen, zonder mensen geen winst. Daarom werken we graag aan strategische partnerships met respect voor onze planeet die bijdragen aan betere levensomstandigheden voor de meest arme en kwetsbare mensen. Toch kan ook uw bedrijf profiteren: door nieuwe markten te ontwikkelen of uw waardeketen te versterken. Daarbij bestaan er voor deze vorm van samenwerking interessante subsidieregelingen. Lees de case over onze samenwerking met Syngenta.

Corporate volunteering

Uw mensen bezitten waardevolle kennis. Die kennis kan een wereld van verschil betekenen voor de meest arme en kwetsbare gemeenschappen op deze wereld. Maar ook voor uw medewerkers is internationale ervaring als corporate volunteer buitengewoon waardevol. Bij onze partner Achmea is dit zelfs onderdeel van het learning & development programma.

“Bied medewerkers een unieke ervaring en zet een VSO-uitzending in als HR instrument voor leiderschaps-ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid of mobiliteit.”

Mail VSO
Onze partners

Meer weten over samenwerken met VSO?

Neem contact op met onze Manager Partners en Programma’s Irene Sleven.