Wij zijn een internationale ontwikkelingsorganisatie met ruim zestig jaar ervaring en een wereldwijd netwerk. We werken in 28 landen in Afrika en Azië. Onze missie is een eerlijke wereld vol gelijke kansen en rechten, waar je wieg ook staat. Een wereld waarin iedereen zijn of haar dromen kan najagen. Om dit te bereiken leiden we mensen op om armoede in landen in Afrika en Azië te bestrijden. Wij verbinden professionals aan mensen uit de lokale gemeenschap.

Zij delen kennis en vaardigheden met elkaar en creëren zo beter onderwijs, goede gezondheidszorg en beter kansen op werk & inkomen. Door kennis te delen kunnen mensen zelf werken aan een betere toekomst. Stap voor stap werken wij zo aan een wereld waarin iedereen de mogelijkheid krijgt om zich te ontplooien en actief mee te doen in de maatschappij. VSO staat voor Voluntary Service Overseas.

In 28 landen werken we aan het verbeteren van onderwijs, zorg en werk & inkomen. Van meer meisjes naar school tot betere moeder- en kindzorg. Van voorlichting over gezondheid tot meer voedselzekerheid en inkomen. Dat doen we samen met vrijwilligers, vakdeskundigen en partners op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

VSO in Nederland

Sinds 1989 is VSO in Nederland een zelfstandige stichting, die nauw verbonden is aan het wereldwijde VSO-netwerk. In Nederland dragen we bij aan de missie van VSO met fondsenwerving, de recruitment van professionals, het geven van voorlichting en het versterken van de programma’s van onze landenkantoren.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Verenigde Naties (VN) stelden in 2015 zeventien ambitieuze Duurzame Ontwikkelingsdoelen op voor een wereld zonder armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Om deze doelen te bereiken, zet VSO in 28 landen elke dag haar expertise in. We focussen daarbij op het eerste en belangrijkste doel: het beëindigen van extreme armoede. Bekijk hier onze meerjarenstrategie.

Onze geschiedenis

VSO kan bouwen op zestig jaar ervaring en een rijke geschiedenis. Het begon in 1958 met een brief van de bisschop van Portsmouth, waarop Alec en Mora Dickson zeventien professionals naar Borneo stuurden om Engelse les te geven. Zestig jaar later hebben ruim 80.000 vrijwillige professionals zich met hart en ziel ingezet voor onze missie in de meest arme gebieden in Afrika en Azië. Lees meer over de hoogtepunten uit zestig jaar VSO.