VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie met ruim zestig jaar ervaring en een wereldwijd netwerk. We werken in de armste gebieden van Afrika en Azië. Wij gaan voor een wereld met eerlijke kansen voor iedereen. Een wereld waarin iedereen zijn of haar dromen kan najagen. Onrecht is onaanvaardbaar. VSO zet zich samen met changemakers in tegen onrecht door kennis te delen en op te komen tegen misstanden, totdat iedereen gelijke kansen heeft. Niet voor even, maar voor altijd.

Changemakers zijn individuen die zich verzetten tegen onrecht en verandering willen zien. Ze begrijpen de complexiteit van de problemen in hun gemeenschap en hebben de kennis om deze aan te pakken. Ze komen in actie en staan op tegen onrecht. Ze zijn de lokale drijvende krachten die stap voor stap de wereld rechtvaardiger maken, dorp voor dorp. Ze zorgen ervoor dat wanneer een project is afgerond, de verandering blijft voortduren. Op deze manier streven we naar blijvende verandering.

Kennis delen is essentieel voor het creëren van duurzame verandering. We delen kennis en ervaring, zodat mensen die in armoede leven en worden buitengesloten, zelf de regie kunnen nemen over hun eigen ontwikkeling. Ons werk is gebaseerd op bewezen methoden en inzichten. We selecteren de juiste mensen voor de plaatsen waar we de grootste impact kunnen maken.

We werken aan het verbeteren van onderwijs, zorg en werk & inkomen. Van meer meisjes naar school tot betere moeder- en kindzorg. Van voorlichting over gezondheid tot meer voedselzekerheid en werk met een stabiel inkomen. Dat doen we samen met onze vrijwilligers, vakdeskundigen en partners op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

VSO in Nederland

Sinds 1989 is VSO in Nederland een zelfstandige stichting, die nauw verbonden is aan het wereldwijde VSO-netwerk. In Nederland dragen we bij aan de missie van VSO met fondsenwerving, de recruitment van professionals, het geven van voorlichting en het versterken van de programma’s van onze landenkantoren.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Verenigde Naties (VN) stelden in 2015 zeventien ambitieuze Duurzame Ontwikkelingsdoelen op voor een wereld zonder armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Om deze doelen te bereiken, zet VSO in 28 landen elke dag haar expertise in. We focussen daarbij op het eerste en belangrijkste doel: het beëindigen van extreme armoede. Bekijk hier onze meerjarenstrategie.

Onze geschiedenis

VSO kan bouwen op zestig jaar ervaring en een rijke geschiedenis. Het begon in 1958 met een brief van de bisschop van Portsmouth, waarop Alec en Mora Dickson zeventien professionals naar Borneo stuurden om Engelse les te geven. Zestig jaar later hebben ruim 80.000 vrijwillige professionals zich met hart en ziel ingezet voor onze missie in de meest arme gebieden in Afrika en Azië. Lees meer over de hoogtepunten uit zestig jaar VSO.