VSO in Oeganda

In Oeganda werkt VSO samen met opleidingsinstituten, ziekenhuizen en maatschappelijke organisaties. Experts die voor een vrijwilligersvergoeding werken, delen hun vakkennis. Ze zetten deze kennis in om te zorgen dat meer jongeren aan het werk kunnen. Steeds meer kinderen, ook met een beperking, goed onderwijs krijgen. En om ervoor te zorgen dat voor, tijdens en na de geboorte moeder en kind een veilige start krijgen.

Meer kans op werk voor jongeren

Oeganda is het op een na jongste land qua opbouw van de bevolking. 77% van de Oegandezen is jonger dan 30 jaar. De jonge bevolking biedt grote economische en sociale mogelijkheden, maar helaas is de jeugdwerkloosheid zeer hoog. Acht van de tien jongeren heeft geen baan. VSO werkt samen met beroepsopleidingen aan professioneler, actueler en marktgeoriënteerder onderwijs zodat afgestudeerde jongeren meer kans hebben op een baan. Ook biedt VSO steun aan trainingsprogramma’s die zich richten op jongeren die in een opleiding zitten. Zodat zij toch waardevolle vaardigheden leren. En vaak zelfs een eigen bedrijf kunnen starten. Mooi nieuws; dankzij het YELG project – Youth Empowerment and Local Governance – steeg het weekinkomen van de deelnemers: gemiddeld verdienen zij nu 3,5 keer meer dan andere jongeren in het noorden van Oeganda.

Een mooi voorbeeld is Christine Atoo, 27 jaar, uit Gulu. Ze werd lid van een vereniging van boeren en kreeg trainingen met steun van VSO’ers. Nu is zij een belangrijke bron van inkomsten voor familie en kan zij haar gezin onderhouden.

“VSO is anders dan andere organisaties. Ze geven geen geld of koeien. VSO’ers delen hun kennis met ons. Zo leren we hoe we ons bedrijf levensvatbaar maken en houden. En dat je met hard werken echt iets bereikt. Onze vereniging is van onszelf en niet van een buitenlandse organisatie. Die blijft.” – Christine Atoo

De VSO-aanpak

Kennis delen ontketent een blijvende verandering. VSO strijdt voor een wereld zonder armoede. En doet dat met inzet van vakdeskundigen. Van mens tot mens. Niet op afstand, maar midden in het echte leven dáár. VSO-vakexperts staan naast en achter hun lokale collega’s. Zij delen met hen, tegen een lokaal salaris, hun kennis.  Zo werken ze samen aan een beter leven nu. En aan een beter leven straks, voor hun kinderen en kleinkinderen. Ze inspireren, stimuleren, geven mogelijkheden. Ze delen hun deskundigheid. Enthousiast en vol overgave. Om zo hun weerbaarheid te vergroten en een blijvende verandering te ontketenen. In de levens van mensen, in gemeenschappen en zelfs landen.

Steun ons werk in Oeganda