Zo hebben we ervoor gezorgd dat steeds meer dove jongeren in Nyagatere, een afgelegen regio in Rwanda, toegang hebben tot informatie over SRGR. Hierdoor kunnen ze weloverwogen keuzes maken over hun gezondheid en daarmee hun levensverwachting verbeteren.

Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de meest achtergestelde dove jongeren ook deel kunnen nemen aan andere projecten, waarmee zij hun algemene vaardigheden in het dagelijks leven verder hebben kunnen ontwikkelen.

  • We hebben 200 gezondheidswerkers in de gemeenschap getraind in Rwandese gebarentaal.
  • 250 dove jongeren zijn zich nu bewust van hun SRGR.
  • We hebben 3.000 ouders en leden van de gemeenschap betrokken bij de problemen waarmee dove jongeren worden geconfronteerd.
  • 10 dove afgestudeerden hebben hun eigen onderneming opgestart, met training en ondersteuning van VSO.

Communicatiebarrières doorbreken

Tijdens het werken met de dove jongeren ontdekten de gezondheidswerkers dat velen alleen de basis van de gebarentaal kenden en niet op de hoogte waren van de specifieke gebaren die relevant zijn voor seksuele en reproductieve gezondheid. Deze jongeren werden daarom uitgenodigd om samen met de gezondheidswerkers deel te nemen aan Rwandese gebarentaal-sessies. Door de communicatiebarrières te slechten, zijn SRG-diensten toegankelijker geworden voor deze doelgroep.

Zorgverleners uit de gemeenschap, zoals George Gahamanyi, zijn getraind in de Rwandese gebarentaal en dovencultuur

Zorgverleners uit de gemeenschap, zoals George Gahamanyi, zijn getraind in de Rwandese gebarentaal en dovencultuur.

Verbeterde diensten voor de dovengemeenschap

“Ik ben blij dat ik nu kan communiceren met mijn dove patiënten . Ik kan ze eindelijk begrijpen en ze de behandeling geven die ze nodig hebben.”
Verpleegkundige in het Rurenge Health Centre, Nyagatare District

Door de Rwandese Gebarentaal te leren en meer te weten te komen over de dovencultuur, hebben zorgverleners meer vertrouwen gekregen in het werken met dove cliënten. Zorgaanbieders hebben een proactieve mensenrechtenbenadering ontwikkeld, om ervoor te zorgen dat dove mensen toegang hebben tot informatie en diensten voor gezinsplanning. Ook bieden ze ondersteuning en bescherming aan kinderen van jonge dove moeders. Zo kregen vijf dove vrouwen in een gezondheidscentrum vóór het project een anticonceptiemiddel voorgeschreven dat ze bij nader inzien niet wilden. Als resultaat van de training hebben gezondheidswerkers ervoor gezorgd dat deze vrouwen nu -wel- het anticonceptiemiddel van hun keuze krijgen. De gezinsplanning voor jonge dove vrouwen sluit hierdoor beter aan bij hun behoeftes.

Het project heeft specifiek geresulteerd in betere vaardigheden van zorgverleners en veranderingen in hun benadering en houding. En heeft in meer algemene zin geleid tot een verbeterde seksuele en reproductieve gezondheidszorg- niet alleen voor dove jongeren, maar ook voor de bredere dovengemeenschap.

Werken met landelijke vrijwilligers

De inbreng van Brown Niyonsaba, een dove vrijwilliger uit Rwanda, is van fundamenteel belang geweest voor het succes van het project. Brown heeft SRG-informatie aan jongeren verstrekt, Rwandese gebarentaal-training gegeven en heeft gezondheidswerkers in de gemeenschap aangemoedigd om hun nieuwe taalvaardigheden te blijven oefenen. Door op te treden als een inspirerend rolmodel voor andere jonge doven en voor de bredere gemeenschap, heeft ze bijgedragen aan het doorbreken van stereotypen rond doven, tegelijkerheid heeft ze de zichtbaarheid van mensen met een beperking in het algemeen vergroot.

De Rwandese vrijwilliger Brown Niyonsaba heeft een belangrijke rol gespeeld bij het doorbreken van communicatiebarrières voor dove patiënten.

De Rwandese vrijwilliger Brown Niyonsaba heeft een belangrijke rol gespeeld bij het doorbreken van communicatiebarrières voor dove patiënten.

 


Fotocredits: Ben Langdon en VSO

Imbere Heza wordt gefinancierd door UK aid.

UK Aid logo