Let op: deze pagina bevat informatie en beelden die schokkend kunnen zijn.  

Een brandhaard van geweld

Bij 14% van de geweldsincidenten gaat het om seksueel en gendergerelateerd geweld. De daders zijn vaak hun eigen echtgenoten. Daarnaast kent Zimbabwe een zeer hoog percentage kindhuwelijken: 32% van de meisjes is voor hun achttiende verjaardag getrouwd (British Home Office, 2018).

In de drie provincies Mashonaland Central, Mashonaland West en Manicaland waar Speak It Loud uitgevoerd wordt, komt geweld tegen vrouwen en meisjes nog vaker voor dan het nationale gemiddelde: 56% van de vrouwen in Mashonaland Central heeft te maken gehad met fysiek geweld, 49% in Manicaland en 47% in Mashonaland West.

De toegang tot basisvoorzieningen is hier voor veel van de slachtoffers uiterst beperkt, laat staan de toegang tot rechtsbijstand, gezondheidszorg en slachtofferhulp. De afstand tot het ziekenhuis is groot en het ontbreekt aan voorzieningen om de juiste zorg te kunnen bieden.

Sign: We need you to safeguard our rights

Hoe we de strijd aangaan tegen geweld en misbruik

Binnen het Speak It Loud project helpen we slachtoffers van verkrachting, seksueel misbruik en huiselijk geweld met traumaverwerking. Tegelijkertijd helpen we nieuwe slachtoffers te voorkomen. Met het project streven we ernaar 42.000 vrouwen en meisjes te bereiken.

Onze changemakers:

  • helpen vrouwen met traumaverwerking via veilige gespreksgroepen en professionele begeleiding;
  • maken vrouwen financieel onafhankelijk door hen te leren hoe ze een eigen bedrijf kunnen starten, zodat ze ervoor kunnen kiezen hun gewelddadige partner te verlaten;
  • doorbreken de verkrachtingscultuur via voorlichting en juridische ondersteuning, om nieuwe slachtoffers te voorkomen.

Met het geld dat Memory met de geitenhouderij verdient, kan ze haar gezin onderhouden. Met het geld dat Memory met de geitenhouderij verdient, kan ze haar gezin onderhouden.

Trauma’s te boven komen

Met de hulp van vrouwenrechtenorganisaties worden psychosociale supportgroepen opgericht voor slachtoffers van seksueel geweld en misbruik. Deze groepen bieden de vrouwen en meisjes een netwerk aan waar zij veilig hun verhalen kunnen delen en zich niet langer meer alleen en hulpeloos hoeven te voelen. We bieden ze ook de mogelijkheid om één-op-één in gesprek te gaan met hulpverleners. VSO heeft in de verschillende provincies Psychosociale specialisten werkzaam, die lokale hulpverleners trainen en ondersteunen.

Daarnaast helpen we de vrouwen om hun leven weer op te bouwen en economisch onafhankelijk te worden. Bijvoorbeeld met training en ondersteuning om hun eigen bedrijfje op te zetten. De ondernemersvrouwen helpen vervolgens ook weer andere slachtoffers bij het opzetten van hun onderneming.

“Toen ik mij bij de groep aansloot, kon ik niet geloven dat ik vrijuit kon praten over zaken die jonge vrouwen aangaan. Ik ben niet langer meer een slachtoffer, maar een mondige vrouw die actief bijdraagt aan het welzijn van haar familie.” ~ Sarudzai

Psychosociale supportgroepen helpen vrouwen in Zimbabwe hun trauma’s te boven te komen.

Preventie

We helpen ook nieuwe slachtoffers te voorkomen. Dit doen we samen met lokale leiders en zogenaamde ‘male champions’. We hebben een aantal mannen uit de gemeenschappen opgeleid in seksuele en reproductieve gezondheid en maken ze bewust van taboes en normen die geweld in stand houden. Zij vormen nu betere rolmodellen voor andere jongens en mannen.

“Toen ik voor het eerst een bijeenkomst bijwoonde, was ik sceptisch over hoe me dit zou helpen. Maar nadat ik verschillende sessies had bijgewoond over effectieve communicatie, genderrollen en gendergelijkheid, begon mijn denkwijze te veranderen. Ik realiseerde me wat de gevolgen van mijn acties zijn en hoe ik mijn gedrag kan veranderen.”
~ Bento

Daarnaast roepen we lokale leiders ter verantwoording door vrouwen te leren hoe ze kunnen lobbyen voor gendergelijkheid en betere zorg. Zo kregen vrouwen uit Magogi het voor elkaar dat er een kliniek in de buurt werd gebouwd!

Speak it Loud in de media

Bekijk de video om te horen over een nieuwe wet die het kindhuwelijk in Zimbabwe voor het eerst strafbaar stelt en maak kennis met Portia, die zelf als kind werd uitgehuwelijkt.

Bied vrouwen, zoals Memory, een veilige plek!

Ook Memory uit Zimbabwe werd slachtoffer van geweld. Haar verhaal lees je hier. Gelukkig kwam ze in aanraking met Speak It Loud en gaat het nu een stuk beter met haar. Ook haar man, die haar vroeger mishandelde, zet zich nu in tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

Helaas weten we ook dat er nog duizenden vrouwen zijn die dagelijks het slachtoffer worden van geweld en seksueel misbruik. Ook die vrouwen willen we bereiken! Maar daarvoor is jouw hulp hard nodig. Met jouw steun kunnen we meer vrouwen zoals Memory helpen. Help jij mee?

Doneer nu

Fotocredits: Columbus Mavhunga