VSO werkt met lokale partners aan beter en toegankelijker onderwijs. Samen met lokale collega’s en vrijwilligers zetten we ons in zodat iedereen naar school kan. Daarbij hebben we speciale aandacht voor meisjes, kinderen uit achtergestelde gemeenschappen en kinderen met leerstoornissen en beperkingen.

We laten leraren de kracht van kindgericht onderwijs zien, waarbij kinderen actief worden betrokken bij de lessen. Een uitdaging, als jebedankt dat klassen vaak uit meer dan vijftig leerlingen bestaan! We delen onze kennis en vaardigheden binnen lerarenopleidingen en helpen leraren om creatief om te gaan met de aanwezige materialen.