VSO werkt met lokale partners aan beter en toegankelijker onderwijs. Samen met lokale collega’s en vrijwilligers zetten we ons in zodat iedereen naar school kan. We hebben speciale aandacht voor meisjes, kinderen uit achtergestelde gemeenschappen en kinderen met leerstoornissen en beperkingen. We willen dat ieder kind een kans heeft op een betere toekomst, en dat begint met goed onderwijs. In conflictsituaties kan onderwijs rust en stabiliteit bieden, en een veilige plek om te leren en samen te zijn met leeftijdsgenootjes. Het sociale aspect van onderwijs is daarbij heel belangrijk.

We laten leraren de kracht van kindgericht onderwijs zien, waarbij kinderen actief worden betrokken bij de lessen. Dit is een uitdaging, vooral omdat klassen vaak uit meer dan vijftig leerlingen bestaan. We delen onze kennis en vaardigheden op andere scholen die met deze uitdagingen te maken krijgen en helpen hen om creatief om te gaan met de aanwezige materialen. Zo zorgen we ervoor dat elk kind, ongeacht de omstandigheden, toegang heeft tot goed onderwijs en een betere toekomst.