03/07/2019
Nieuws

Voormalig VSO-vrijwilliger Leandra Lok promoveert op onderwijsproject Cambodja

Leandra Lok promoveerde afgelopen maand op de TU in Eindhoven op haar onderzoek naar het gebruik van digitale video bij de professionele ontwikkeling van leraren in Cambodja. In 2012 en 2013 werkte ze voor VSO in de tweede grote stad van Cambodja, Batambang, als onderwijsadviseur op de docentenopleiding.

Leandra verdedigde met succes haar proefschrift met de titel ‘Using video in teacher education and in professional development activities to stimulate teaching for active learning in Cambodia’. Ze onderzocht hoe het gebruik van video Student Centred Matters (SCM ofwel student gerichte leermethoden) bevordert en hoe dit bijdraagt aan de ontwikkeling van docenten in het basisonderwijs.

“Deze methode is ontwikkeld door het Cambodjaanse ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport, in samenwerking met Unicef Cambodja en VSO Cambodja. Ik kreeg het verzoek te onderzoeken of deze studentgerichte methode ook echt werkt. De bedoeling is dat leerkrachten met elkaar in discussie gaan, met een gespreksleider die het gesprek op gang houdt, over datgene wat ze gezien en geleerd hebben. Iets wat men in Cambodja niet gewend is.” “Samen kennis opbouwen, past namelijk niet in het huidige onderwijssysteem”, vertelt de kersverse Doctor in de Onderwijswetenschappen.

Zowel de Cambodjaanse overheid als andere NGO’s hebben interesse getoond in het onderzoek en de resultaten. Het onderzoek toont namelijk aan dat het gebruik van video in de lerarenopleiding aanstaande leerkrachten helpt SCM beter te begrijpen. Daarnaast is er de methodologische waarde: zelfrapportage, interactie-analyse en observaties in de klas gaven de onderzoeker de kans de professionele ontwikkeling van leraren beter te begrijpen. Op een manier die nog nooit eerder is gedaan en daarom dit onderzoek uniek maakt. “Ik hoop dat de Cambodjaanse overheid dit onderzoek gebruikt om gespreksleiders op te leiden.” Dit is één van de aanbevelingen van het onderzoek.

Na de twee jaar met haar echtgenoot in Cambodja, waar ze de data verzamelde, volgde nog Qatar, Kazachstan en Hongkong waar ze werkzaam was in ‘Nederlandstalig Onderwijs in het Buitenland’. “We zijn nu een half jaar in Nederland, waar ik mijn promotie verder heb afgerond”, aldus Leandra Lok, die nu verbonden is aan IVO Wereldschool.

Een exemplaar van het proefschrift is te verkrijgen bij de Technische Universiteit in Eindhoven, ISBN-nummer: 978-90-386-4761-6. Digitale versie: https://research.tue.nl/en/publications/using-video-in-teacher-education-and-professional-development-act

Bert Vos – vrijwillig redactielid