25/06/2019
Nieuws

VSO-medewerker Tienke Vermeiden promoveert op onderzoek naar Maternity Waiting Homes in Ethiopië

Tienke Vermeiden, programme officer health bij VSO, promoveerde maandag 24 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op haar onderzoek naar Maternity Waiting Homes in Ethiopië. Van 2013 tot 2015 werkte Tienke via VSO in Butajira ziekenhuis om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van moeder- en kindzorg in zuidelijk Ethiopië. Zij hielp bij het opzetten van een Maternity Waiting Home (MWH), een wachthuis voor zwangere vrouwen voordat zij moeten bevallen. Tijdens haar werk voor VSO deed zij tevens onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het slagen van een MWH.

Een aantal resultaten uit haar onderzoek: geen sterfgevallen onder vrouwen die gebruik maakten van een MWH, minder doodgeboren baby’s en minder gescheurde baarmoeders. Echter, de bouw van MWHs is geen garantie dat ze ook gebruikt worden. Vrouwen ervaren obstakels om er te verblijven. Dit heeft te maken met de lage bekendheid van MWHs, het lang van huis zijn en de vraag wie de zorg voor het huishouden en achtergebleven kinderen op zich kan nemen.

Lovende woorden

Tienke verdedigde haar proefschrift met verve en ontving veel lovende woorden voor haar indrukwekkende en belangrijke onderzoek. De belangrijkste conclusie: deze wachthuizen voor zwangere vrouwen zou de moeder- en babysterfte drastisch kunnen verminderen, mits goed gebruikt en ingebed in de lokale gemeenschap. Steun van de echtgenoot, familie en gemeenschap blijkt essentieel. Er moet goede voorlichting worden gegeven en de wachtenhuizen moeten worden geïntegreerd in de lokale gemeenschap.

Het belang van het werk van VSO

Het werk van VSO, met vrijwilligers die middenin de gemeenschap met lokale collega’s samenwerken, speelt hierbij een belangrijke rol. Dit werd nog extra benadrukt door Barbara Kwast, verloskundige en epidemiologe. Zij zet zich al sinds de jaren ’80 in voor veilige moeder- en kindzorg en beaamde dat succesvolle projecten samen met gemeenschappen tot stand komen. Binnen haar gezondheidsprogramma’s blijft VSO zich inzetten voor betere moeder- en kindzorg, vooral voor de meest kwetsbaren. De uitkomsten van dit onderzoek worden door VSO meegenomen in de verdere ontwikkeling van gezondheidsprogramma’s.

“Tienke wordt nu wereldwijd gezien als de expert op het gebied van maternity waiting homes”

Prof. dr. Jelle Stekelenburg, UMCG

Over wereldwijde moeder- en kindzorg

Tussen 1990 en 2015 is de moedersterfte wereldwijd met 44% gedaald. Ondanks deze indrukwekkende afname overlijden er jaarlijks rond de 300.000 vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling. Ook sterven ieder jaar meer dan vijf miljoen baby’s voorafgaand aan, tijdens of kort na de bevalling.

Tegelijk met Tienke promoveerden tevens Abera Kenay Tura en Dunstan Bishanga op onderzoeken naar veilige moeder- en kindzorg, allen onder supervisie van gynaecoloog professor Jelle Stekelenburg.

Meer informatie

Wil je Tienke’s proefschrift lezen? Stuur een email naar info@vso.nl ovv opvragen proefschrift Tienke Vermeiden: ‘Safe Motherhood: Maternity Waiting Homes in Ethiopia to Improve Women’s Access to Maternity Care’.