12/12/2018
Nieuws

Nieuwe kansen op het platteland in Bangladesh

Rangpur in het noordwesten van Bangladesh is de armste regio van het land. Zo’n 42% van de bevolking leeft er onder de armoedegrens. De meeste mensen zijn ongeschoold en werken soms als dagwerker bij een lokale boer. Maar veel levert dat niet op: nergens in het land is het landbouwloon namelijk zo laag als in de regio Rangpur. Een dagje werken levert ongeveer 39 tot 60 taka op, wat neerkomt op € 0,37 à € 0,56 cent. Veel te weinig om een mooie toekomst op te bouwen natuurlijk. De urgentie om voor de jeugd andere vormen van werk en inkomen te bedenken is daarom hoog.

Uit onderzoek van de Bengaalse overheid en het Instituut voor Ontwikkelingsstudies blijkt dat het opzetten van micro- tot middelgrote bedrijfjes dé manier is om armoede op het platteland te bestrijden. Dit biedt kansen voor wie zelf een onderneming wil beginnen én voor wie in loondienst wil werken. Want dit soort bedrijfjes creëren veel werkgelegenheid, buiten de landbouwsector. Hier liggen dus kansen voor de jeugd, maar er zijn ook obstakels. De meeste jongeren in de regio hebben namelijk geen opleiding of beroepsvaardigheden. Daardoor blijven ze vaak in hun dorp rondhangen: werkloos, ongemotiveerd en afhankelijk van hun ouders. Onze VSO-vakdeskundigen proberen deze jongeren via jeugdclubs in beweging te krijgen. En geven – samen met lokale partners – opleidingen, trainingen en coaching om ze aan werk te helpen.

Jeugd in beweging

VSO richtte met lokale partners in twee jaar tijd vierentwintig jeugdclubs op, waarbij zo’n 750 jongeren zich aansloten. De jongeren krijgen trainingen in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en leiderschap. En elke maand zijn er bijeenkomsten, waar zij met VSO-vakdeskundigen en lokale partners bespreken wat ze voor hun gemeenschap kunnen betekenen. Bij veel jeugdclubs resulteert dit in waardevolle activiteiten in het eigen dorp, zoals voorlichting geven over hygiëne, bloed doneren, ouderen helpen en scholen opknappen.

Een vak leren

Via de jeugdclubs kunnen jongeren een opleiding volgen en beroepsvaardigheden leren. Denk aan een opleiding tot schapenhouder, chauffeur of elektricien. Met een certificaat op zak kunnen ze een eigen bedrijfje starten of aan de slag bij een werkgever. Al 199 jongeren volgden een opleiding via hun jeugdclub. Daarvan heeft 82% een baan of een eigen onderneming en 81% een vast inkomen. Vooral elektriciens zijn erg succesvol. VSO verwachtte dat elektriciens na de opleiding 3.500 taka per maand (€ 35,-) zouden verdienen, maar ruim de helft verdient al minstens het dubbele daarvan. Ook positief is dat bijna een kwart van de studenten vrouw is. Dat is namelijk niet vanzelfsprekend in Bangladesh, omdat culturele gewoonten en sociale normen vrouwen vaak belemmeren. Zo mogen ze niet buiten hun eigen gemeenschap werken. En moeten familie én gemeenschap eerst toestemming geven voordat ze een bedrijfje mogen beginnen. De jongens en meiden die nu een baan of bedrijfje hebben, zijn een voorbeeld voor alle andere jongeren in de dorpen. Dankzij financiële steun van de GSRD Foundation, de corporate foundation van G-Star RAW, kan dit project de komende jaren worden voortgezet. Zo kunnen we nog meer jongeren op weg helpen naar een mooie toekomst.