23/03/2015
Nieuws

Randstad en VSO: 10 jaar succesvol samenwerken

Tien jaar geleden ging Randstad op zoek naar een partner op het gebied van mvo om zijn maatschappelijke inzet effectiever en efficiënter te maken. Eveline Kramers, VSO Partnership Manager bij Randstad: “Tien jaar geleden was Randstad in zo’n twintig landen actief. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is altijd belangrijk geweest binnen het bedrijf. Daarom steunden we verschillende projecten op lokaal niveau. In het ene land een sportproject, in een ander een onderwijsproject en weer in een ander land een project gericht op kinderen. Ben Noteboom, de toenmalige CEO van Randstad, wilde naast de lokale projecten een groot project waar iedere werknemer een bijdrage aan kon leveren en achter kan staan, zodat er een grotere impact gerealiseerd zou worden.”

Randstad en VSO vonden elkaar. Vooral omdat hun kernprocessen vergelijkbaar zijn: werven, selecteren, matchen en plaatsen. Wim de Jong, Accountmanager Business Partners bij VSO: “Daarnaast vinden Randstad en VSO allebei dat economische ontwikkeling nodig is om armoede te bestrijden. Trade & aid gaan hand in hand. Als je dat wilt bereiken, dan kun je vanaf het begin beter met bedrijven samenwerken. VSO zoekt daarbij altijd naar samenwerking met organisaties die qua business dicht bij het werk van VSO liggen.” Kramers vult aan: “Een andere overeenkomst is dat beide organisaties internationaal opereren. En VSO heeft geen politieke of religieuze agenda.” Bij de samenwerking zijn alle Randstad-werkmaatschappijen in binnen- en buitenland betrokken, waaronder Tempo-Team en Yacht. Betrokkenheid van het Randstad-personeel was ook een belangrijk uitgangspunt bij het opzetten van een samenwerking.

“De afgelopen tien jaar zijn meer dan 150 Randstad-medewerkers uitgezonden. Juist omdat de functies die VSO wil invullen vaak goed passen bij onze mensen. Als er een match is, worden medewerkers van Randstad voor kortere (vier tot zes weken) of langere tijd (maximaal negen maanden) bij lokale organisaties in ontwikkelingslanden gedetacheerd.”

Wereldwijde samenwerking

Naast uitzending naar Afrika of Azië, participeren Randstad-medewerkers veelal op pro bono-basis in allerlei VSO-projecten in hun thuisland, waarmee VSO als organisatie wordt versterkt. Het gaat dan met name over projecten waarvoor VSO zelf niet de juiste capaciteit heeft of waar het betrekken van Randstad strategische waarde kan hebben. Zo is Randstad recent actief betrokken geweest bij een strategisch verandertraject binnen VSO om kernprocessen rondom ‘volunteer recruitment’, selectie en matching volledig te herzien. De HR dienstverlener heeft daardoor veel waarde kunnen toevoegen voor VSO.

Mijke Stravers, Accountmanager Business Partners bij VSO: “VSO heeft een beperkt budget. We willen dat projecten daar maximaal van profiteren. Binnen Randstad is enorm veel kennis. De afgelopen jaren heeft Randstad ons onder andere gesteund met juridisch adviseurs, HR-adviseurs en marketing- en communicatieconsultants. Wij hebben daar veel aan gehad om de interne processen te verbeteren.” Kramers: “De samenwerking gaat echt ver. Zo werken er Randstad-mensen van verschillende disciplines en landen op de kantoren van VSO in Londen en VSO in Utrecht.”

De Jong: “Samen kijken we ook naar hoe we de impact van onze samenwerking kunnen vergroten. Daarin zien we een verschuiving van ondersteuning door Randstad; van meer operationele naar strategische projecten. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld onze doelen beter bereiken en op een meer kostenefficiënte manier. Per saldo is daarmee de impact van de bijdrage van Randstad groter. Ter vergelijking: in de eerste periode van onze samenwerking zag je dat de focus lag op het recruiten en uitzenden van Randstad-medewerkers. Natuurlijk heeft dat een grote bijdrage geleverd, maar daar zit een plafond aan. Juist door de kennis van Randstad strategischer in te zetten, kan nog veel meer bereikt worden.”

“We werken inderdaad steeds meer samen, op voor VSO strategische projecten”, aldus Kramers. “Zo zijn we bijvoorbeeld ook op zoek naar mogelijkheden om de kennis van Randstad in te zetten in programma’s van VSO die een logische link hebben met de expertise van Randstad. Een voorbeeld hiervan zijn programma’s die zich richten op het creëren van werkgelegenheid voor jongeren. (Jeugd)werkloosheid is één van de grootste problemen in ontwikkelingslanden. Randstad heeft een enorme kennis op dit gebied en kan dus veel bijdragen aan het werk van VSO op dit gebied in ontwikkelingslanden. Zo heeft Randstad Nederland in 2013 en 2014 in vijf weken tijd in totaal zo’n 20.000 jeugdwerkzoekenden aan het werk geholpen. Van de jongeren uit 2013 is 78 % nog steeds aan de slag.”

Daarnaast zet Randstad zijn medewerkers en netwerken in om kandidaten voor VSO te werven. Zo zijn de VSO-vacatures opgenomen in de wereldwijde online database van de organisatie, wat VSO een groter bereik geeft. Kramers: “We hebben zo’n 70.000 vacatures in onze database, de grootste ter wereld, die voor iedereen toegankelijk is. De VSO-vacatures, zo’n 140, zijn per land te filteren op ontwikkelingswerk, land en gevraagde competenties.”

De medewerkers van Randstad die terugkomen van een uitzending met VSO, hebben competenties en vaardigheden ontwikkeld waar Randstad van profiteert. Competenties als creativiteit, flexibiliteit, ondernemerschap, onafhankelijkheid, improvisatievermogen en een bredere kijk op zaken, maken dat de ‘returned volunteers’ meer waarde voor een organisatie krijgen. Toch vinden beide partijen dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om het inzichtelijk en meetbaar maken van verworven competenties. De Jong: “We willen graag beter in kaart brengen hoe de uitzending heeft bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Dit blijkt in de praktijk lastig. Dat geldt trouwens ook op projectniveau, want de effecten zijn vaak op de langere termijn zichtbaar. Hier gaan we de komende tijd ook meer aandacht aan besteden.”

Randstad vrijwilligers die terugkomen zetten zich graag in om andere collega’s te enthousiasmeren voor VSO-projecten. Daarnaast is er een netwerk van VSO-ambassadeurs en een Volunteer Advisory Council; beide voorbeelden laten de blijvende betrokkenheid bij VSO zien. Stravers: “Wat we ook doen, is het organiseren van Meet VSO-sessies. Op deze sessies houdt VSO een presentatie en vertelt een ‘returned volunteer’ van Randstad over zijn of haar ervaringen. De sessie is bedoeld voor mensen die interesse hebben in een VSO-uitzending. De verhalen maken het echt tastbaar en het enthousiasme is aanstekelijk. Ook voor ons zijn dit belangrijke avonden, omdat je dan weet waar je het voor doet.”

Samen veel bereikt

Terugkijkend op de afgelopen tien jaar, zijn De Jong, Kramers en Stravers zeer tevreden over de samenwerking. Kramers: “We hebben samen al veel bereikt, en daar mogen we trots op zijn. We blijven zoeken naar gebieden waarop we elkaar kunnen versterken. Er gebeurt veel achter de schermen. We blijven met elkaar in gesprek. Soms gaat het om grote projecten, zoals de Volunteer Journey, soms gaat het om kleinere dingen die eenvoudig te regelen of implementeren zijn. Low hanging fruit, bijvoorbeeld op het gebied van online recruitment of marketing. De samenwerking tussen VSO en Randstad is heel nauw, de betrokken mensen kennen elkaar goed. Het is een mooie combinatie. Dat is de sleutel tot een succesvol mvo- en ontwikkelingsbeleid.”